Leeuwarden krijgt Groene Trui voor klimaatambities

De  Milieufederaties legden alle Friese collegeakkoorden langs de klimaatlat. Leeuwarden krijgt de prijs omdat de hoofdstad van Fryslân de ambitie heeft om in 2020 een energieneutrale gemeente te zijn en daarmee hét voorbeeld van duurzaamheid in Nederland en Europa. Deze ambitieuze doelstellingen worden bereikt door zuiniger met energie om te gaan, door grootschalig duurzame energie als groen gas en electriciteit te produceren en door in te zetten op duurzame mobiliteit. Samen met provincie en het rijk verkent de gemeente hoe optimaal kan worden deelgenomen aan duurzame energieprojecten. De nuttige effecten van de oprichting van een lokaal energiebedrijf worden onderzocht. Binnen gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland wordt een combinatie gezocht tussen duurzame energie en de agrarische sector (ondermeer Energiepark).
Wat de Milieufederaties ook heel positief vinden is dat Leeuwarden doorgaat met de nieuwe energienorm (EPC) van 0,5 voor nieuwbouwwoningen, terwijl de rest van Noord-Nederland de energienorm 0,8 blijft hanteren.  

Noordelijk Bouwbesluit
Noord-Nederland had met het Rijk afgesproken om de energienorm (EPC) voor nieuwbouwwoningen te verlagen van EPC 0,8 naar 0,5. Dit in het kader van de ambitie om op het gebied van duurzaamheid vooruit te lopen en de eigen economie structureel te versterken. Na het positieve besluit van het Rijk op 29 januari 2010 ontstond aarzeling bij een deel van de woningcorporaties en bouwbedrijven. Er is met name zorg over de meerkosten. In reactie hierop is de invoering van het Noordelijk Bouwbesluit in eerste instantie uitgesteld van 1 juli 2010 naar 1 oktober 2010. In overleg met de betrokken overheden en uitvoerende partijen is minister Van Middelkoop nu voornemens om het Noordelijk Bouwbesluit helemaal te schrappen.

Leeuwarden gaat door
Leeuwarden heeft sinds 2007 afspraken met woningbouwcorporaties WoonFriesland en
Elkien om nieuwbouw van deze partijen aan een energienorm van EPC 0,5 te laten voldoen. De gemeentelijke ambitie is om dit voor alle nieuwbouw te laten gelden. Het Noordelijk Bouwbesluit zou dit in een keer regelen voor heel Noord-Nederland. Leeuwarden en de lokale partners blijven met projecten werken aan de gemaakte afspraken en ambities. Dit niet alleen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te beperken, maar ook om de lokale en regionale economie structureel te versterken. Uiteindelijk zullen de bewoners het meeste profiteren van energiezuinige en comfortabele woningen.
 
Onvoldoende monitoring
De Milieufederaties hebben bij hun beoordeling onder andere gekeken naar plannen van gemeenten om hun eigen organisatie en de gemeente als geheel klimaatneutraal te maken. Verder zijn de ambities op het gebied van energiezuinige bouw, bedrijvigheid en mobiliteit beoordeeld. Het gebruik van (grootschalige) duurzame energie en monitoring van het beleid zijn andere ijkpunten. Gemeenten die extra geld vrijmaken voor klimaat- en energiebeleid konden extra punten scoren.  De Milieufederaties vinden dat monitoring van de uitstoot van broeikasgassen en van energiebesparing meer aandacht had kunnen krijgen bij de klimaatambities.
 
Klimaatkaravaan
De uitreiking van de 12 Groene Truien vindt vandaag plaats tijdens de slotbijeenkomst van de Klimaatkaravaan (www.klimaatkaravaan.nl). De Milieufederaties zijn in dit project in debatten met burgers, bedrijven en gemeenten op zoek gegaan naar kansen om op lokaal niveau – in eigen buurt, dorp of stad – het klimaatprobleem aan te pakken. Als locatie voor de uitreiking is Amsterdam Arena gekozen omdat het Amsterdamse stadion in 2015 klimaatneutraal wil zijn. De Klimaatkaravaan is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Delen via

Vergelijkbare berichten