Leeuwarden schenkt 100.000 euro aan Haïti

Het college van b. en w. heeft besloten de financiële bijdrage van de gemeente Leeuwarden aan Haïti vast te stellen op 100.000 euro.

 

Het college verdeeld dit bedrag als volgt:

1.  10.000 euro wordt in het kader van de Nationale Actiedag voor Haïti gestort op rekening 555.

2.  90.000 euro wordt gereserveerd ten behoeve van mogelijke uitvoering van initiatieven met betrekking tot het ondersteunen van de drinkwatervoorziening op Haïti met de inzet van de nieuwste technieken. Leeuwarden loopt landelijk voorop met innovatie op het gebied van watertechnologie. Daarom onderzoekt wethouder Diks de mogelijkheden om samen met de (water) technologische instituten en onderzoeksinstellingen (Wetsus, Van Hall Larenstein en Johannes de Dooperkerk) in Leeuwarden concrete producten op het gebied van schoon water aan te bieden aan Haïti.

3.  17.500 euro wordt beschikbaar gesteld voor de directe aanschaf van 10 Mobile WaterMakers. Deze kunnen in een uur 10 liter schoon drinkwater ‘maken’. In opdracht van de gemeente Leeuwarden zullen in de eerste week van februari naar Haïti worden verstuurd.

4.  Van het resterende bedrag zal een Dutch Rainmaker worden aangeschaft. Deze windmolen is in staat om in korte tijd voor 500 – 1000 personen schoon drinkwater te maken. De gemeente Leeuwarden vraagt maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven, die zelf inzamelingsacties houden en die de opbrengst daarvan ook willen doneren aan deze kostbare aanschaf, zich te melden bij wethouder Isabelle Diks.

5.  Een en ander zal worden afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG International). VNG International zal m.b.t. Haïti een coördinerende en faciliterende rol spelen. Het ligt daarbij voor de hand dat deze hulp uit Nederland zal worden afgestemd met de inzet die gedaan zal worden door Canadese gemeenten. Vooral gemeenten uit het Franstalige Quebec onderhouden al lange tijd banden met gemeenten in Haïti. De Canadezen hebben inmiddels bevestigd dat de bijdragen aan de wederopbouw en samenwerking met de VNG zeer op prijs stellen.

Delen via

Vergelijkbare berichten