Leeuwarden sleept belangrijke subsidie binnen

Als raamwerk voor een dergelijke aanpak dient het zogenaamde ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’(KVO).  Concrete activiteiten die daarbij horen zijn onder andere de invoering van een collectief winkelverbod. Dat betekent dat een collectief van winkeliers iemand een winkelverbod kan opleggen, wanneer deze persoon zich in één van de aangesloten winkels heeft misdragen. Andere activiteiten die door de ‘winkelstraatmanager’ zullen worden geïnitieerd zijn het inventariseren van trainingsbehoefte bij detaillisten en het fungeren als klankbord en intermediair tussen ondernemers en gemeente.

De winkelstraatmanager zal in dienst komen van de kersverse ‘Stichting Binnenstadsmanagement Leeuwarden’..
De subsidie komt van het Ministerie van Economische Zaken. Van dertien gemeenten  zijn de subsidieverzoeken gehonoreerd, waaronder dus Leeuwarden. Het gaat om een bedrag van € 116.000,= voor een periode van 2 jaar.

De subsidie uit Den Haag komt de gemeente goed uit, in een periode dat met het project ‘Binnenstad Boppe’ wordt getracht de Leeuwarder binnenstad een steun in de rug te geven. Door middel van diverse activiteiten wil Leeuwarden in 2015  een gooi doen naar de titel ‘beste binnenstad van Nederland.’

Delen via

Vergelijkbare berichten