Leeuwarder Ondernemers Fonds: ‘Aanjager in de gemeente Leeuwarden’

Het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF) ziet zichzelf als aanjager van initiatieven in de gemeente Leeuwarden. Het is een fonds van, voor en door de ondernemers, dat sinds 2009 verschillende activiteiten en evenementen mogelijk heeft gemaakt, zoals Serious Request en BOSK, maar ook zorgt voor voorzieningen zoals de inzet van een parkmanager of beveiligingscamera’s op industrieterreinen.

De organisatiegraad van ondernemers in de gemeente Leeuwarden is enorm toegenomen sinds de oprichting van het Leeuwarder Ondernemers Fonds. ‘’Er zijn maar liefst 35 ondernemersverenigingen en allianties actief verbonden aan het LOF. Dat is een dekking van 97%”, aldus fondsmanager Ali de Jong van het LOF. Zij ondersteunt het 8-koppige bestuur, dat geleid wordt door voorzitter Martijn Bijl.
Het jaarlijkse budget van het LOF bedraagt 1,1 miljoen euro. Het bedrag wordt door de ondernemers zelf opgebracht via een opslag op de OZB voor niet-woningen, zoals panden en werkruimtes in de horeca, winkels, industrie, scholen, zorginstellingen, cultuur en landbouw. Met het geld financiert LOF aanvragen voor projecten op het gebied van cultuur, economie, toerisme, talentontwikkeling en leefbaarheid.

Projecten

Dankzij de ondersteuning vanuit het LOF zijn er de afgelopen jaren veel evenementen en activiteiten tot stand gekomen. ‘’Bijzondere projecten waren Serious Request in 2013, BOSK van Arcadia in 2022 en het hoofdsponsorschap van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofstad van Europa.
Daarnaast zijn er veel andere voorbeelden in zowel de stad als de omliggende dorpen: de inzet van de parkmanager op bedrijventerrein De Zwette, Toer de Boer – een samenwerking van agrarische ondernemers, Iepenloftspul Jorwert, beveiligingscamera’s op bedrijventerrein in Grou, maar ook de grote festivals zoals City Proms, Noordelijk Filmfestival, Fries Straatfestival, Welcome to the Village, Psy-Fi en het Bevrijdingsfestival, de Sinterklaasintocht en de sfeerverlichting in de binnenstad”, somt De Jong op.

Aanvragen voor nieuwe projecten en activiteiten kunnen ingediend worden bij het LOF, maar moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden, die duidelijk staan omschreven op www.lofleeuwarden.nl Zo moet het project binnen de gemeente Leeuwarden plaatsvinden en binnen de vijf pijlers van het LOF vallen, waarbij economie en toerisme het zwaarst wegen. De gemeente brede aanvragen worden beoordeeld door de Raad van Advies, waarin alle ondernemersverenigingen zijn vertegenwoordigd.

Daarnaast komen de vertegenwoordigers van de verenigingen tweemaal per jaar bijeen in clusters om gezamenlijk op te trekken bij bepaalde vraagstukken als revitalisatie van de vereniging, bestuurssamenstelling, organiseren van activiteiten en inkoop. ‘’Daar ontstaan mooie cross-overs uit. Zo gaan de ondernemersverenigingen van Wergea, Warten, Wytgaard & Wirdum in september een gezamenlijke ondernemersavond voor hun leden organiseren”, aldus De Jong.

Vaste waarde

Zo ondersteunt, verbindt en adviseert het LOF ondernemersverenigingen bij de besteding van het beschikbare budget en behartigt collectieve belangen binnen de gemeente Leeuwarden. “Het LOF is inmiddels een vaste waarde die breed gedragen wordt door alle ondernemersgeledingen in de gemeente Leeuwarden. De Leeuwarder gemeenteraad heeft in 2022 akkoord gegeven op een concessieverlenging van 10 jaar tot 2032. Zo kan het LOF samen met de ondernemers blijven werken aan een sterk en ondernemend Leeuwarden.”

Vergelijkbare berichten