Leitsager: loodst bedrijven door veranderprocessen: ‘Wij helpen met het uitzetten van een nieuwe koers’

De drie compagnons van Leitsager uit Oudeschoot helpen bedrijven met veranderprocessen. Lucie Kraaijeveld, Machtelt Dijk en Wybout Boersma markeerden onlangs het vijfjarig bestaan met een nieuwe website en een verandering van koers: voortaan zetten de adviseurs zich nog meer in voor het Friese mkb.

Een bijzondere naam: Leitsager

Lucie Kraaijeveld:“Leitsager is het oudst bekende woord voor de rol van (scheeps)loods. Deze functie beweegt mee met de veranderende wereld, met respect voor het verleden en de blik op de toekomst. Maritieme metaforen werken goed om onze manier van werken uit te leggen: wij komen tijdelijk aan boord en helpen zowel de kapitein als de bemanning. Gezamenlijk zetten we koers naar een nieuwe toekomst.Daarbij maken we gebruik van de kracht van het verleden.”

Waarvoor worden jullie ingeschakeld?

“De wereld verandert snel, ook in en rond organisaties. Daardoor moeten bedrijven hun koers jaarlijks of zelfs halfjaarlijks bijstellen. Wij helpen organisaties wendbaarder te worden, zodat ze gemakkelijker kunnen inspelen op verandering. We zorgen dat er aandacht en erkenning is voor het verlies dat mensen daarbij kunnen ervaren. We maken hen ervan bewust dat verandering goed kan zijn en nieuwe kansen biedt.”

Hoe weten jullie wat werkt bij zo’n organisatie?

“Dankzij onze kennis en expertise in Lean, Agile, Six Sigma en veranderkunde kunnen we snel inschatten wat de organisatie nodig heeft en wat bij hen past. Dat een onderneming een vraagstuk heeft, wil niet zeggen dat alles wat ze nu doen fout is. Wij kijken dan ook hoe we de kracht van de organisatie kunnen inzetten. Als bepaalde patronen niet meer helpend zijn maken we mensen daarvan bewust, zodat we die samen kunnen doorbreken.”

Hoe ziet dat er concreet uit?

“We gaan pragmatisch aan de slag, met sessies en workshops. Als een bepaalde overlegstructuur nodig is helpen we door zo’n overleg te leiden of erbij aanwezig te zijn, totdat het team het zelf kan. We zoeken altijd mensen binnen de organisatie die het veranderingstraject kunnen overnemen en anderen daarbij ondersteunen.”

Uiteindelijk moet de organisatie het zelf doen?

“Jazeker. Een organisatie veranderen is een vuurtje dat voortdurend aangewakkerd moet worden. Soms vragen bedrijven ons hen te helpen een lerende organisatie te worden. Daarvoor heb je goede structuren nodig. In een aantal workshops bespreken we welke veranderingen nodig zijn en hoe verbeteringen kunnen worden opgepakt. We leiden mensen op zodat zij hetzelfde kunnen leren aan anderen.”

Gaat het altijd van een leien dakje, zo’n verandering?

Mensen doorlopen veranderingen op hun eigen manier, soms is er weerstand. Wij helpen daarbij: wat zie je in je team gebeuren, hoe maak je dat bespreekbaar? We leren organisaties vast te houden aan de uitgezette koers, maar dat de reis van A naar B nooit in een rechte lijn verloopt. Terwijl je boven water verandering in gang zet, gebeurt er van alles onder water.”

Ligt het soms ook niet gewoon aan slechte leiding?

Bij mkb-bedrijven hebben we vaak rechtstreeks met de directeur-eigenaar te maken. We krijgen weleens de vraag: ‘waarom willen ze nou niet meewerken?’ We leren leiders kritisch naar zichzelf te kijken en zich bewust te worden van gedrag dat zij – onbewust – in stand houden. Als je wilt dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen, moet je daarvoor ruimte geven. Accepteer dat mensen op een andere manier te werk gaan om hetzelfde doel te bereiken.”

Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven? 

“Wij gaan echt samen met de mensen aan de slag, zowel op directieniveau als op uitvoeringsniveau. We begrijpen zowel de kapitein als de bemanning en varen mee op het schip.”

Wat zijn jullie eigen ambities?

“We merken dat onze pragmatische aanpak niet alleen voor grote bedrijven goed werkt, maar ook voor mkb-bedrijven. Wij kunnen dan ook van grote waarde zijn voor Friese mkb-ers die op het punt staan van koers te veranderen en graag wendbaarder willen worden.”

Meer info: www.leitsager.nl

Vergelijkbare berichten