LOF heeft breed draagvlak bij Leeuwarder ondernemers

Uit het rapport blijkt er veel draagvlak bij de ondernemers zijn. Het oplossen van de

Leeuwarder OndernemersFonds.

Het LOF heeft in korte tijd ook bijgedragen aan een hogere organisatiegraad van ondernemers. Sinds de komst van het fonds in 2009 zijn er maar liefst zeven nieuwe ondernemersverenigingen opgericht in de gemeente Leeuwarden. De netwerkfunctie die het LOF hierbij vervult leidt tot actievere verenigingen en een collectieve belangenbehartiging. De gemeenteraad zal in het najaar een besluit nemen over het voortbestaan van het

zgn. freerider-problematiek is voor hen een heel belangrijk wapenfeit. Met de komst van het LOF zijn veel activiteiten financieel ondersteund; er is meer reuring in de stad. Die activiteiten variëren van de intocht van Sinterklaas tot een straatschoonmaakactie in de Vlietzone; van de inzet van een parkmanager op bedrijventerrein West tot Het Schip De Lading. De lijst met gefinancierde projecten is lang.

Delen via

Vergelijkbare berichten