Lokale energieopwekking als remedie voor hoge energierekening

De Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Groningen starten allebei een servicepunt om in de provincies lokale energie-initiatieven tot een succes te maken. Onze droom? Lokaal opgewekte energie voor iedereen!

Een zeer groot deel van onze warmte, stroom en gas kan duurzaam worden opgewekt. Niet alleen centraal, maar ook lokaal. Niet alleen door grote bedrijven, maar ook juist door burgers zelf. En het gebeurt nu al: in Fryslân en Groningen zijn tientallen initiatieven gestart. De federaties van Fryslân en Groningen hebben in hun project Lokale Energie Voorwaarts! verscheidene initiatiefnemers geïnformeerd en ondersteund. In Fryslân gaat het om Oentsjerk, Reduzum, Noordwolde-Zuid en de Leeuwarder wijk Camminghaburen.

Door het grote enthousiasme onder burgers, is het starten van een initiatief meestal niet een probleem. Maar bij de verdere uitwerking van de gemaakte plannen lopen ze regelmatig tegen verschillende problemen aan: zo is de wet- en regelgeving ingewikkeld, is er toch te weinig inhoudelijke kennis, zijn de  financieringsmogelijkheden divers en moeten er natuurlijk ook leden geworven worden. Initiatiefnemers kunnen bij het servicepunt terecht met vragen over deze onderwerpen. De Friese Milieu Federatie en de Natuur en Milieufederatie Groningen willen samen met andere organisaties  lokale energie-initiatieven graag verder helpen op hun weg naar lokale duurzame energievoorziening.

Vandaag organiseerde de natuur- en milieufederaties in het Fries Congrescentrum Drachten de conferentie Lokale Energie Voorwaarts!. Tijdens deze conferentie werden lokale energie-initiatieven in het zonnetje gezet en zullen de sprekers vanuit hun ervaringen (beginnende) initiatieven inspireren. Het Groningse coöperatieve energiebedrijf Grunneger Power en Ús Koöperaasje (initiatiefnemers Bouwe de Boer en Jan Bargboer) die binnen een paar jaar 50 duizend klanten in Fryslân wil werven, komen aan het woord. De gedeputeerden Konst (Fryslân) en Van der Ploeg (Groningen) worden aan de tand gevoeld over de rol en de inzet van de provincies.

Delen via

Vergelijkbare berichten