‘Losse fearren’ als stimulans voor dorpsfeesten & leefbaarheid

Na jarenlang kwakkelen zijn dorpsfeesten terug van weggeweest. Corona is achter de horizon
verdwenen en overal maken comités zich op om weer een mooi evenement neer te zetten.

Niet alleen investeren in stenen, maar ook in leefbaarheid

In de aanloop naar de zomer wijst Wonen Noordwest Friesland op ‘Losse fearren’, onderdeel van het
leefbaarheidsfonds van de corporatie. ‘Onze belangrijkste taak is natuurlijk te zorgen voor goede,
betaalbare en energiezuinige woningen’ zo vertelt gebiedsregisseur Anja Boersma. ‘Maar leefbaarheid
staat bij ons ook hoog in het vaandel. Verbindende activiteiten zoals dorpsfeesten zorgen voor
sterkere gemeenschappen, en dat houdt dorpen vitaal. Daarom dragen we ook graag bij aan
activiteiten die dorpen leuker, mooier of leefbaarder maken.’

Langs de deuren

Een mooi voorbeeld zag de corporatie in Berltsum, waar bepaalde straten tijdens het dorpsfeest al
jarenlang niet meer versierd werden. ‘Soms heb je nu eenmaal veel wisselingen in de woningen. En
sommige nieuwe bewoners kennen het fenomeen ‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging
zelfs ter ziele – tot 2022. Toen besloot een drietal bewoners langs de deuren te gaan. Ze legden in
meerdere talen de geschiedenis en betekenis van het dorpsfeest uit en zo werd besloten om samen
de straat weer te gaan versieren.’ Dat werd een succes, zo vertelt gebiedsregisseur Boersma.
‘Tijdens het opbouwen gingen veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen. Bij het
afbouwen waren er zelfs nog méér nieuwe gezichten. Zo is de straat nu hechter en gezelliger dan
voorheen’, laten de initiatiefnemers weten.

Samen aan de slag

Wat in Berltsum kan, kan elders misschien ook, hoopt Wonen Noordwest Friesland. ‘Alle dorpen in ons
werkgebied kunnen een beroep doen op ‘Losse fearren’. Wat zou het mooi zijn als bewoners overal
samen weer aan de slag gaan om hun straat of dorp feestelijk aan te kleden!’

Vergelijkbare berichten