Marketing Leeuwarden stopt

Marketing Leeuwarden, voorheen Expeditie Leeuwarden, is in 1998 als stadsmarketingorganisatie opgericht op initiatief van het gemeentebestuur en een groot aantal betrokken burgers en instellingen in Leeuwarden.  Ze werd gesubsidieerd door de gemeente Leeuwarden. Het bedrijfsleven betaalde mee aan de campagnes. Daarnaast ontving de organisatie de afgelopen jaren een projectsubsidie van de provincie Fryslân en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland met een looptijd van 3 jaar.

Marketing Leeuwarden heeft de stadsmarketing een enorme impuls kunnen geven. Er is veel bereikt op het gebied van de promotie, imagoverbetering en de naamsbekendheid van Leeuwarden. Inwoners van Leeuwarden én Friesland zijn de afgelopen jaren positiever geworden over de stad. Er zijn activiteiten en campagnes uitgevoerd op gebied van Wonen, Werken, Vrije Tijd en Kennis.

Marketing Leeuwarden heeft jaarlijks een forse bijdrage uit de markt gerealiseerd in geld en middelen. Er is een groot en solide netwerk opgebouwd met de producteigenaren en stakeholders in Leeuwarden en is er constructief samengewerkt.  Door de korte lijnen naar onze netwerkpartners in de stad en regio kon Marketing Leeuwarden snel en gericht gezamenlijk acties opzetten en uitvoeren.

Gemeente Leeuwarden kiest voor 2012-2014 een andere strategie voor de citymarketing. Daarom zal Marketing Leeuwarden in de huidige opzet eindigen per 1 januari 2012. Binnen het lopende projectbudget werkt Marketing Leeuwarden begin 2012 aan de afronding van het SNN-project. Tevens draagt Marketing Leeuwarden zorg voor een goede overdracht van wat is opgebouwd aan producteigenaren.

Delen via

Vergelijkbare berichten