Marktplaats maatschappelijk ondernemen van start

Op hartvoorheerenveen.nl kunnen bedrijven goederen, materialen, professionele producten en diensten gratis of tegen gunstige voorwaarden aanbieden aan maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties kunnen op hun beurt hun vraag aangeven. Denk bijvoorbeeld aan de huur van (vergader)ruimte, bouwmaterialen, kleding, ICT of transport. Wat de één over heeft of graag wil aanbieden, is door de ander zeer gewenst. Samen sluiten zij een deal in de vorm van een match: goede matches, inspirerende matches! Zo hoeven bedrijven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen.

Wat levert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op?
Voor bedrijven is dat onder andere een positief bedrijfsimago, nieuwe klantgroepen, publiciteit en een goed gevoel. Maatschappelijke organisaties kunnen door bijvoorbeeld nieuwe kennis of materialen een klus verwezenlijken die op eigen kracht niet of moeilijk te realiseren is. En ook gemeenten zijn erbij gebaat doordat MBO de leefbaarheid in wijken en buurten direct vergroot.

Hart voor Heerenveen is een initiatief van het Vrijwilligers Servicepunt, onderdeel van Caleidoscoop Welzijnswerk. Via een werkgroep wordt het project enthousiast gesteund door een groep prominente Heerenveeners. Naast burgemeester Tjeerd van der Zwan hebben directieleden van de Rabobank Heerenveen – Gorredijk, Caleidoscoop Welzijnswerk, het Posthuis Theater en Randstad Uitzendbureau zitting genomen in de werkgroep. Daarnaast staat ook de Ondernemerskring Heerenveen achter dit ondernemende project.

Al vóór de lancering van de website heeft een aantal Heerenveense ondernemers het idee achter Hart voor Heerenveen omarmt. Zo zet Notariskantoor mr. Margreet Savenije zich graag in om voor stichting in oprichting LETS ruilnetwerk de statuten te verzorgen. Eetcafé De Buurman zorgt dat een deel van de opbrengst van haar Fryslân Burger naar De Voedselbank gaat. De Bios Heerenveen verbindt zich via het Maatjesproject van Stichting Aanzet aan Hart voor Heerenveen. Daarnaast hebben o.a. het Posthuis Theater, Kringloop Heerenveen, de Rabobank en Taxi Oenema het goede voorbeeld gegeven en hun kennis, diensten en materialen geïnvesteerd in de Heerenveense samenleving.

Delen via

Vergelijkbare berichten