Mbo-scholen werken zichtbaar hard aan verbeteren kwaliteit onderwijs

Klachten worden of zijn al snel en kundig afgehandeld en het aantal zeer zwakke opleidingen dat slecht scoort op onderwijskwaliteit daalt behoorlijk.  Het mbo laat zien serieus werk te maken van de kritiek die het de afgelopen maanden over zich heen kreeg. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, toont zich gepast tevreden. “De inspanningen van de scholen leveren resultaat op.  Het maakt zichtbaar waar we voor staan: toponderwijs voor onze studenten. Het is nu zaak deze lijn door te trekken. Elke klacht of zeer zwakke opleiding blijft er natuurlijk een teveel.”

Klachtafhandeling
Sinds de start, 1 april jl., kwamen er bij de MBO Ombudslijn ruim 60 klachten binnen. Beheerder
MBO2010 maakte onlangs via een tussentijdse evaluatie bekend dat het aantal klachten opvallend achterbleef bij de vooraf geschapen verwachtingen over een storm aan klachten: die bleef uit.
De scholen blijken serieus werk te maken van klachtafhandeling. De oplossing zat voor het merendeel in aandacht en een goed gesprek. Uit terugkoppeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat de meeste klachten gingen over  de onderwijsinhoud.  De helft van de klachten is al opgelost, en allemaal naar tevredenheid van de klagers. De andere helft is in behandeling. Jan van Zijl: “Het is goed om te zien dat studenten die een klacht hebben de weg naar de school en de Ombudslijn weten te vinden en dat de onderwijsinstellingen met hun studenten werk maken van die klachten. Studenten hebben er recht op gehoord te worden, of ze nu grote of kleine klachten hebben. De school is de eerste die in actie moet komen.”

Zeer zwakke opleidingen
Elke eerste van de maand ververst de Inspectie van het Onderwijs de internetlijst zeer zwakke opleidingen. De afgelopen maanden was het aantal opleidingen dat slecht scoort op onderwijskwaliteit vrij constant, rond de 45. De lijst per 1 juni laat een daling zien.
Jan van Zijl: “De Inspectie heeft laten weten dat dit aantal zeer zwakke opleidingen behoorlijk daalt, naar 34. Dat is natuurlijk een goede opsteker voor de opleidingen zelf en de betrokken scholen.” Het mbo telt ruim 11.000 opleidingen.

Wel vindt Van Zijl het zeer spijtig dat het aantal afgekeurde examens zo snel stijgt. “Van 164 naar 212, al is daar een goede verklaring voor. Onderwijsinstellingen kopen over het algemeen de examens in bij leveranciers en juist veel van deze examens zijn door de Inspectie afgekeurd. Onze instellingen voeren overleg met deze leveranciers om de examens zo snel mogelijk op orde te krijgen. Ook dit aantal moet natuurlijk rap omlaag.”

Wat Van Zijl betreft maken de cijfers over klachtafhandeling, de zeer zwakke opleidingen en de afgekeurde examens veel duidelijk. “We pakken de handschoen serieus op en werken aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Dankzij de terugkoppelingen van OCW en de Inspectie van het Onderwijs is dat in elk geval zichtbaar. Dat onderstreept en versterkt het vertrouwen dat we in het mbo mogen hebben.”

Delen via

Vergelijkbare berichten