Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland zetten samen in op Friesland als meest circulaire, gastvrije bestemming

Deze datum is niet toevallig gekozen. Vandaag start de jaarlijkse SDG Action week en tegelijk ook de Nationale Toerisme Top. Dat heeft als centrale thema: ‘Samenwerken aan de duurzame ontwikkeling van Bestemming Nederland’. Op deze dag wordt onder andere inzicht gegeven in welke doelen extra aandacht vragen en hoe gezamenlijk extra stappen kunnen worden gezet om deze dichterbij te brengen. Precies datgene waar Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland nu concreet afspraken over hebben gemaakt. In Friesland zijn al, in goede samenwerking met Toerisme Alliantie Friesland, Ynbusiness en de provincie Friesland aan de hand van het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector al de nodige stappen gezet. Beide partijen willen vooral doorpakken. Daarom verstevigen Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland de samenwerking, om elkaar nog beter te vinden en versterken.  

Martin Cnossen: “We hebben een gezamenlijk belang en ambitie en in het speelveld zijn we complementair aan elkaar. Circulair Friesland is een sterke inhoudelijke kennispartner en Merk Fryslân kan het sterke verhaal naar buiten brengen. Samen inspireren we de ondernemer en bereiken we de consument in het verduurzamen en circulair maken van de sector in Friesland.” Dit vertaalt zich in de praktijk naar onder andere het ondersteunen van ondernemers zodat zij aantrekkelijke circulaire logies aanbieden en duurzame boten verhuren. En tegelijkertijd te werken aan een aantrekkelijke vindbaarheid en zichtbaarheid er van, om zo de vraag er naar te stimuleren. Zo helpen Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland ondernemer én consument met de verduurzaming van de sector. Want een duurzame sector draagt bij aan een aantrekkelijk, dynamisch en toekomstbestendig Fryslân. 

Vergelijkbare berichten