Minder starters in 2012, aantal ZZPers stijgt

Dienstensector populair

Het aantal starters binnen de dienstensector blijft onverminderd hoog: in 2008 was 55% procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in 2012 is dat gestegen naar 62%. De bouw is goed voor 9% van de starters. Desalniettemin is deze sector met ongeveer een derde afgenomen in Noord-Nederland: vijf jaar geleden was het aandeel nog 13,8%. Overigens steekt het noorden hiermee nog vrij gunstig af tegen het landelijke dalingspercentage van circa 50%.

 

Vrouwelijke ondernemers

Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters neemt in 2012 iets af, daar waar het een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is een derde van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 40 jaar.

ZZPers 
Het aandeel ZZPers binnen de totale groep starters is sinds 2007 flink gestegen. Waar in 2008 in Noord-Nederland nog 82% van de starters als ZZPer kon worden aangemerkt is dit in 2012 gestegen tot 95%.

 

Buitenlandse starters

Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Duitse en Turkse starters het opvallendst. Op een derde plaats gevolgd door de Sovjet-Unie en als vierde Irak. Als we het aantal buitenlandse starters in Noord-Nederland vergelijken met het landelijk gemiddelde, ligt dit aantal in Noord-Nederland beduidend lager.

Delen via

Vergelijkbare berichten