Naamsverandering Achterbosch Architectuur

Er spelen zich op dit moment diverse transitieprocessen af in Nederland op allerlei niveaus; van de zorg, energie, voedsel tot de bouw. De kantelingen die dit met zich mee brengt in de samenleving zijn ingrijpend en onomkeerbaar. Oude waarden verdwijnen en nieuwe ontstaan. Dit gaat gepaard met angst voor verlies, maar wij zien dit als een kans, omdat het deuren opent voor een radicale verandering naar een werkelijk duurzamere samenleving.

 

De trek naar de stad, de wildgroei aan bedrijventerreinen, uniforme woonlocaties, verrommeling, versnippering en horizonvervuiling zijn neveneffecten van de klassieke ruimtelijke ordening en vragen erom om andere wegen in te slaan. Met de snel vergrijzende en ontgroenende bevolking, grootschalige krimp en leegstaande kantoorpanden ligt er een nieuwe ruimtelijke opgave. De vraag naar een decentrale duurzame energieopwekking biedt kansen op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Dit is zowel een ecologische, economische als sociaal-culturele uitdaging.

 

De uitdaging ligt hem in het feit dat de huidige ruimtelijke ordening niet is toegerust op de toekomstige opgave. Die uitdaging moet volgens ons niet in de klassieke zin worden gestuurd, maar in wisselwerking met mensen in participaties. Het gaat om het verbinden van krachten, in de vorm van intensieve samenwerking op diverse niveaus. Deze netwerken vormen een krachtige onderstroom. Met elkaar ben je sterker door de deling van kennis en kunde. Wij sturen hier al lang op aan, maar om dit kracht bij te zetten hebben wij gemeend dit middels een naamsversmelting te communiceren.

 

Een belangrijk punt bij samenwerken is dat je je los moet maken van het persoonlijke en moet richten op het collectieve belang. Dit onderstempelen we door een naamsversmelting in AchterboschZantman architecten. Vanaf 13 januari wordt onze nieuwe website gelanceerd:

www.AchterboschZantman.nl.

 

Delen via

Vergelijkbare berichten