Naar een nieuwe Vaarweg

Marjan van der Aart is een geboren en getogen Drachtster. Ze herinnert zich nog goed dat het bedrijventerrein De Haven werd aangelegd: “Ik heb nog gezien hoe de piketpaaltjes in de grond geslagen werden.” Toen ze vier jaar geleden aantrad als wethouder kreeg ze verkeer en vervoer in haar pakket en ontsluiting van De Haven kwam daarmee op haar agenda te staan. “Het is onbekend dat wij in De Haven beschikken over een drietal insteekhavens voor de beroepsvaart, met beschikbare kavels direct aan het water. Het terrein is geschikt voor gemengde en zware industrie (inclusief milieucategorie 5). De Haven is met name een bulkhaven en speelt een belangrijke functie voor de agro-logistieke keten en de bouwsector in Noord-Nederland.”

 

Duurzame aansluiting

Recent werd het terrein voor zo'n anderhalf miljoen euro opgeknapt. Er werden havenfaciliteiten aangelegd (water- en elektravoorzieningen) en delen van de haven werden uitgediept. In het komende jaar wordt nog eens voor anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in het toekomstbestendiger maken van de wegdekken in bepaalde delen van De Haven.

 

Maar er moet meer gebeuren om de concurrentiepositie van de bedrijven in De Haven meer toekomstbestendig te maken. Marjan van der Aart: “Het is een feit: de schepen worden steeds groter, dat is economisch rendabeler. De Vaarweg is daar niet op gebouwd. We willen hier in de toekomst ook klasse-5a schepen kunnen ontvangen, dat kan nu alleen bij wijze van uitzondering. De situatie vraagt om een duurzame aansluiting op het PM-kanaal. We willen niet dat bedrijven die op De Haven gevestigd zijn straks ‘op slot’ komen te zitten. Integendeel: we willen een situatie creëren waarin verdere groei mogelijk is.”

 

Drie opties

Drie opties passeren al enige tijd de revue. Het aanpassen (uitdiepen) van de huidige route, het ontwikkelen van een nieuwe route om de noord of de aanleg van een nieuwe zuidelijke vaarroute. Van der Aart: “De Vaarweg loopt door de Alde Feanen, een belangrijk natuurgebied. We hebben te maken met tegengestelde belangen. Voor alle mogelijke routes zijn argumenten voor en tegen te geven. Er wordt nu onderzoek gedaan, waarbij alle belangen worden afgewogen en mogelijkheden worden bekeken. Daaruit zal een advies volgen voor een toekomstbestendige vaarweg naar Drachten".

 

Draagvlak

Tegengestelde belangen: ze spelen uiteraard een rol wanneer gekozen moet worden voor een van de opties. Dat was twee jaar geleden reden voor Van der Aart om alle betrokkenen aan tafel te krijgen. Stakeholders en bestuurders van ‘t Fryske Gea, Nationaal Park Alde Faenen, Ondernemersvereniging Drachten, Gemeente Tytsjerksteradiel, de Provincie en Wetterskip Fryslân werken aan een breed gedragen oplossing. Het is belangrijk om een win win-situatie te creëren, aldus Van der Aart: “Er zijn verschillen en we zoeken naar oplossingen waarin we elkaar kunnen vinden. We zullen bij de ontwikkeling nadrukkelijk ook oog hebben voor de natuur, toerisme en recreatie. Doelstelling is om in 2015 overeenstemming te bereiken over het tracé van de route. Daarna gaan we aan de slag met de uitwerking.”

 

IJsselmeeralliantie

Met de komst van de tweede Maasvlakte zal de behoefte aan vervoer over water alleen maar groeien, verwacht Van der Aart. Alle reden om samenwerking te zoeken: “Daarom hebben wij ons aangesloten bij de IJsselmeeralliantie, een samenwerking tussen 30 gemeenten en organisaties die als gezamenlijk doel hebben het goederenvervoer uit de zeehavens in de Randstad over water effectiever te maken. Want we zijn geen eilandjes, we zijn logistieke knooppunten in een netwerk. Door samenwerking krijgen we betekenis. Daarom worden momenteel ook de mogelijkheden voor samenwerking tussen de Friese havens onderzocht.”   

 

De Haven is in totaal 300 hectare bruto (236 hectare netto) groot en daarmee het grootste aaneengesloten bedrijventerrein in Nederland. Er is 8 hectare bedrijventerrein direct beschikbaar aan het water. In 2011 is in De Haven 912 duizend ton goederen overgeslagen. Hoofdzakelijk inbound (96%),de belangrijkste goederen zijn ruwe materialen en bouwmaterialen (403.000 ton) Er zijn 3 insteekhavens en er zijn 2 passantenhavens.

 

 

Delen via

Vergelijkbare berichten