Natuur & biodiversiteit bij zon- en windparken in Fryslân onder toeziend oog van 19 nieuw opgeleide Energieboswachters

Onlangs kreeg onze Fryske natuur er een extra duwtje in de rug bij. 19 nieuwe burgerexperts hebben namelijk met succes de Training Energieboswachter -georganiseerd door de Friese Milieu Federatie (FMF)- afgerond, en namen hun certificaat in ontvangst. Zij kunnen zich vanaf vandaag Energieboswachter noemen en waken, net als al 28 eerder door FMF opgeleide Energieboswachters, over de natuur in Fryslân op plekken waar wind- en zonneparken tot stand komen. Op die manier kan de energietransitie worden voortgezet, terwijl ondertussen de biodiversiteit niet afneemt maar juist een boost krijgt.

Groene energie en meer natuur gaan hand in hand

Vanuit meerdere Natuur en Milieufederaties worden al vier jaar op rij Energieboswachters opgeleid. Dit zijn vaak betrokken bewoners of leden van bijvoorbeeld dorpsbelangen en energiecoöperaties, die zich graag inzetten voor wind- en zonneparken waarin de natuur haar vrije gang kan gaan. Binnen de training worden kennissessies gehouden en praktijkopdrachten gemaakt. Hiermee zijn de nieuwe Fryske Energieboswachters helemaal voorzien van kennis die nodig is om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo dragen zij zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.  

De Fryske Energieboswachter

In hun rol gaan zij bijvoorbeeld om tafel met gemeentes en energiecorporaties, om inhoudelijk advies te geven voor het nieuwe wind- of zonnepark. Deze burgerexperts weten als de besten hoe zonneparken op zo’n manier kunnen worden opgezet, dat de biodiversiteit in dat gebied wordt versterkt. Op dit moment zijn er 314 Energieboswachters actief in heel Nederland, waarvan 47 in Fryslân.

Tjeerd Rintjema, deelnemer: “Troch de trening ‘Enerzjyboskwachter’ fan de FMF is der in wrâld foar my iepen gien. Earder hie ik nea tocht dat de oanlis fan sinne- en wynparken ek in ferbettering fan de biodiversiteit betsjutte kinne soene. De kennissesjes learden my boppedat om myn eigen omjouwing mei oare eagen te besjen en ynspirearren ta it neitinken oer plante- en bistesoarten dêr. In oanrieder foar elts dy’t begien is mei syn of har eigen libbensomjouwing en it klimaat!”

Studenten Aeres MBO Leeuwarden onderzoeken kansen voor Natuur & Biodiversiteit 

Onder de deelnemers dit jaar ook studenten van de opleiding Klimaat & Natuur van Aeres MBO Leeuwarden die de training in Fryslân volgden. Zij onderzochten in hun praktijkopdracht welke winst te behalen is bij twee bestaande zonneparken in Fryslân. Tijdens een interessante excursie op 17 mei jl. konden de deelnemers één van deze zonneparken, op uitnodiging van Novar, bezoeken. Uniek en leerzaam, want zonneparken zijn verboden te betreden.

Suzanna Bekkema, projectleider bij FMF: “In een korte tijd krijgen deelnemers veel informatie te verwerken en moet ook gewerkt worden aan een praktijkopdracht. Ik ben onder de indruk van de inzet van alle deelnemers én de kwaliteit van de ingeleverde praktijkopdrachten. Dit biedt perspectief om als Energieboswachter een belangrijke bijdrage te leveren aan natuurinclusieve zonne- en windprojecten. Fryske gemeenten en projectontwikkelaars kunnen hier hun voordeel mee doen.”  

Vergelijkbare berichten