Nederlandse ondernemers zijn Europagezind

Ondernemers in ons land zijn Europagezind en 78% wil dan ook de euro als betaalmiddel houden. Meer verdeeldheid is er over de vraag wat te doen met de zwakkere eurolanden. 39% van ondernemend Nederland vindt dat deze landen uit de Europese Unie moeten worden gezet, terwijl een even groot percentage ondernemers dit niet nodig acht.

Concurrentiepositie Nederland
De mening van Nederlandse ondernemers over de concurrentiepositie van ons land in Europa levert een divers beeld op. Zo vindt 40% dat Nederland zijn begrotingsbeleid beter op orde heeft dan de rest van Europa. Ook op het gebied van infrastructuur doet Nederland het volgens ondernemers (54%) aanzienlijk beter dan de ons omringende landen. Duidelijk slechter dan andere Europese landen scoort ons land op de aanwezigheid van consumentenvertrouwen (49%) en de mate waarin het bedrijfsleven wordt gestimuleerd door de overheid (44%).

Economie uit het slop
Nederlandse ondernemers hebben uitgesproken ideeën over hoe de economie moet worden gestimuleerd. Een meerderheid denkt dat een kleinere overheid (78%) en verlaging van de lastendruk (77%) de economie een impuls zullen geven. Verder pleit meer dan de helft van de ondernemers voor versoepeling van het ontslagrecht (57%), vindt men dat iedereen tot ten minste 67 jaar moet doorwerken (45%) en dat werkweken van 36 uur of minder naar 40 uur moeten worden verlengd (44%). Daarnaast is het opvallend dat 66% van de respondenten van mening is dat ZZP’ers makkelijker een hypotheek moet kunnen krijgen.

Een aantal op handen zijnde overheidsmaatregelen vormt volgens ondernemend Nederland een belemmering voor onze economie. Een groot deel van de ondernemers (77%) noemt de verhoging van het Btw-tarief naar 21%, gevolgd door de invoering van belasting op reiskosten (68%) en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek (42%).

Kabinet en premier
In een nieuw kabinet ziet ruim de helft van de Nederlandse ondernemers (55%) liever meer technocraten dan politici. Mark Rutte is duidelijk favoriet om aan het hoofd van de nieuwe regering te staan: 52% wil dat Rutte weer minister-president wordt. 11% van de respondenten ziet Alexander Pechtold graag in het torentje, terwijl 8% een voorkeur heeft voor Emile Roemer als toekomstige premier van Nederland.

Panteia
Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Panteia is met meer dan 200 hoogopgeleide professionals een van de grootste onderzoeksbureaus van Nederland. Panteia is kennispartner van de rijksoverheid, provincies en gemeenten, de Europese Unie, nationale en internationale beleidsinstanties, branche en koepelorganisaties en het bedrijfsleven.

Bedrijvenpanel
Het Bedrijvenpanel van Panteia bestaat uit ruim 7.000 bedrijven die bereid zijn om eens per maand mee te werken aan een internetenquête met een maximale invultijd van 5 minuten. Aan dit onderzoek heeft een representatieve groep van ruim 700 ondernemers meegedaan.

Delen via

Vergelijkbare berichten