NHL bedenkt games om ongelukken op de werkvloer te voorkomen

De werknemer verzamelt bewijzen op de werkvloer met behulp van QR-codes. In het bedrijf zijn op verschillende plaatsen QR-codes te vinden, bijvoorbeeld op voorwerpen die de werknemer dagelijks gebruikt. De oorzaak van het ongeval kan alleen worden achterhaald door samen te werken met andere spelers.

In de karmagame bevindt de werknemer zich in een fantasiewereld waar hij zijn gewone dagelijkse werkzaamheden moet uitvoeren. De werknemer heeft twee gewetens: een goed en een kwaad. Daarnaast zijn er andere machten aanwezig die het werk positief of negatief kunnen beïnvloeden: de bovennatuurlijke beschermers en de pechduivels. Al deze machten vertegenwoordigen de verschillende rollen die de werknemer kan kiezen in het spel. Door het spel leren werknemers dat alle acties gevolgen hebben, zowel goede als slechte. Het spel wordt ontwikkeld op een gameplatform.

Het project ‘Play it Safe’ startte in oktober 2011. De afgelopen maanden deed het projectteam onderzoek naar de ingrediënten die een game nodig heeft om succesvol te zijn als veiligheidsinterventie binnen technisch, ambachtelijke werkomgevingen. Uit het vooronderzoek kwam onder andere naar voren dat veiligheidsbewustzijn nauw verweven is met het veiligheidsklimaat, de veiligheidscultuur en de veiligheidsconstructies ter plaatse. Het is belangrijk om een game in te laten spelen op het spanningsveld tussen de top-down en bottom-up aanpak. Dit is verwerkt in de gameconcepten.

De twee gameconcepten worden nu doorvertaald naar werkende prototypes. De ontwikkelfase verloopt cyclisch. Er worden in korte tijd prototypes ontwikkeld die vervolgens worden getest in een gamestudio. Op basis van de testresultaten worden de prototypes aangepast. Deze fase, die ongeveer een maand duurt, wordt elke keer herhaald. De laatste testen zullen plaatsvinden in een echte werksetting. De definitieve prototypes zijn gereed in februari 2013.

Delen via

Vergelijkbare berichten