NHL Hogeschool start Centre of Expertise Watertechnologie

In het Centre wordt 5 miljoen euro geïnvesteerd door de ministeries van OCW en EL&I. Deze investering wordt door de partners van het Centre aangevuld met ruim 5 miljoen euro. Primaire partners van het Centre zijn, naast de twee hogescholen: Wetsus, Vitens, Stichting Well en WLN. Hiernaast participeren diverse bedrijven, mbo’s en regionale overheden in het Centre.

Bedrijven voeren onderzoek uit in het laboratorium van het Centre of Expertise, samen met studenten en docenten. Door toegepast onderzoek en productontwikkeling vindt samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats op een schaal die tot nu toe ongekend is in de watersector. Het Centre draagt ook bij aan de onderwijsontwikkeling op het gebied van watertechnologie. De aansluiting mbo-hbo wordt versterkt en er wordt een doorstroomprogramma ontwikkeld van de bachelor Life Sciences naar de master Watertechnologie. De volledige beroepskolom profiteert van het Centre of Expertise.

Het Centre bouwt voort op de plannen van de commissie De Boer (sectorinvesteringsplan hbo, oktober 2009) en is in lijn met de aanbevelingen die de commissie Veerman doet voor het hoger onderwijs. Het Centre of Expertise profileert zich als hét centrum voor kennis en innovatie in watertechnologie. Door intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere partners wil het Centre de innovatiekracht van de regio versterken en de uitstroom van bètatechnisch talent op de arbeidsmarkt bevorderen. De initiële investering van ruim 10 miljoen euro geeft het Centre een vliegende start. Groei van het innovatieve bedrijfsleven draagt er aan bij dat het Centre vervolgens op eigen benen kan staan en dat Nederland een leidende rol in de Europese watersector kan realiseren.

Delen via

Vergelijkbare berichten