NHL Hogeschool viert veertigjarig bestaan lerarenopleidingen

Bestaat de leraar nog wel in 2052? Wordt leren meer en meer toevertrouwd aan ons extern geheugen? Zijn scholen anno nu voldoende toegerust op leerlingen van de toekomst? Naast aandacht voor de snelle ontwikkelingen op technologisch gebied is de overall, terugkerende vraag tijdens het jubileum: wie of wat inspireert de leerling van de toekomst? Verschillende sprekers gaan in op vragen waar het onderwijs van de toekomst voor staat. Bezoekers kunnen uit ruim twintig workshops kiezen en de opleiding Docent Theater verzorgt een inspirerend theaterprogramma tijdens de jubileumviering dat van 10.00 tot 19.00 uur duurt. Keynote spreker Gert Biesta: “Met mijn lezing ‘Hoofd, hart en handen’ wil ik een betoog houden voor een bredere kijk op onderwijzen en opleiden, dat wil zeggen een kijk die niet uitsluitend op het hoofd (kennis) gericht is, maar ook op hart en handen.”

Onderwijs in de regio

Op 7 september 1971 opende het eerste studiejaar van de lerarenopleidingen Ubbo Emmius in Groningen. In veertig jaar zijn de lerarenopleidingen uitgegroeid tot een van de grootste in het Noorden. Veel docenten die nu werken in het voortgezet onderwijs zijn opgeleid bij de NHL (voorheen Ubbo Emmius). Hiermee hebben de opleidingen een grote invloed gehad op het Noordelijke onderwijs. Om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden, verzorgt het Educatief Centrum Noord en Oost (ECNO), onderdeel van het Instituut Educatie en Communicatie, bijscholing en trainingen voor docenten en onderwijsmanagers.

De toekomst van het onderwijs

Geiske Tol, directeur Instituut Educatie en Communicatie van de NHL verwacht een dag vol inspiratie met mensen met passie voor hun vak. “We zijn erg trots dat we al veertig jaar goede docenten afleveren aan het onderwijs. Professionals die bijblijven op hun vakgebied en in staat zijn om in te spelen op de vragen van nieuwe generaties leerlingen. Wat doe je bijvoorbeeld met social media in de klas: moet de mobiele telefoon nu juist aan of uit? De lerarenopleidingen signaleren trends en spelen daarop in, het is onze taak om docenten voor de toekomst af te leveren.”

Delen via

Vergelijkbare berichten