Niet meer 10 jaar wachten op een werkplek

Gemeente Súdwest-Fryslân zet het mes in de wachtlijsten voor inwoners die voor een beschutte werkplek in aanmerking komen en trekt hier €420.000 voor uit. Zo komt er voor deze inwoners een einde aan een uitzichtloze situatie en kunnen ze aan de slag in een veilige, aangepaste omgeving.

Vanuit het Rijk worden er in de gemeente Súdwest-Fryslân nu dertig plekken gefinancierd, en elk jaar komen daar 2 á 3 bij. Dit komt niet tegemoet aan het aantal mensen dat een indicatie heeft voor Beschut Werk. Daardoor is de wachtlijst opgelopen tot meer dan tien jaar. Een onwenselijke situatie die ook in andere gemeenten speelt. Gemeenten De Fryske Marren, Harlingen, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân hebben gezamenlijk extern onderzoek laten doen naar het ontstaan van deze wachtlijsten. Daaruit komt naar voren dat het Rijk verouderde gegevens lijkt te gebruiken om te bepalen hoeveel aangepaste werkplekken per jaar gefinancierd worden. Dit pakt nadelig uit voor gemeenten. Ook blijkt dat het aantal indicaties voor Beschut Werk in Súdwest-Fryslân hoger is in verhouding tot andere regio’s. Mogelijk komt dit doordat in Súdwest-Fryslân meer praktijkonderwijs is, waarvan leerlingen doorstromen naar Beschut Werk.

Perspectief bieden aan kwetsbare inwoners

Ruim dertig inwoners van Súdwest-Fryslân met een indicatie voor Beschut Werk staan nu op de wachtlijst. Wethouder Marianne Poelman: “Deze kwetsbare inwoners mogen we niet zo lang aan hun lot overlaten. Werken geeft ontzettend veel eigenwaarde. Meedoen in de maatschappij zorgt voor een trots gevoel. Daar word je gelukkiger van. Bovendien is het fijn om je eigen geld te verdienen en de wachtlijst belemmert dit. In het ergste geval komen deze inwoners pas over twaalf jaar aan de beurt. Stel je komt van het speciaal onderwijs en je moet zo lang wachten op jouw beschutte werkplek. Zo jong en niet van de rotonde af kunnen komen is wat mij betreft onacceptabel. Iedereen verdient de juiste afslag!”

Einde aan de wachtlijst

De gemeente financiert nu uit eigen middelen dertig extra werkplekken om de wachtlijst op te lossen. Dit wordt bekostigd door een te verwachten overschot op de Gebundelde Uitkering 2023 (BUIG). Omdat deze inwoners aan het werk gaan en geen uitkering meer nodig hebben, levert dat een besparing op. Dit is geen structurele oplossing: naar verwachting zullen er ieder jaar meer inwoners in aanmerking komen voor Beschut Werk. Daarom brengen de vier gemeenten met Fryslân Werkt en de Vereniging Friese Gemeenten in een gezamenlijke actie het probleem bij minister Schouten onder de aandacht. Ze hopen dat de minister op Prinsjesdag met maatregelen komt zodat inwoners na de indicatie snel kunnen doorstromen naar een Beschut-werkbaan en wachtlijsten verleden tijd zijn.

Aangepast werk

Beschut Werk is werk in een veilige, aangepaste omgeving voor inwoners die wel kunnen werken, maar daarbij extra begeleiding of aanpassing van het werk nodig hebben. Deze begeleidende taak ligt niet bij de werkgever, maar wordt in Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Werkleerbedrijf Empatec.

Vergelijkbare berichten