Nieuw Klimaatakkoord Friese gemeenten nodig

Uit het onderzoek ‘Gemeentelijk beleid, Duurzame energie in kaart gebracht’ blijkt verder dat er bij de Friese gemeenten veelal een gestructureerde en samenhangende aanpak ontbreekt als het gaat om de transitie naar een duurzame samenleving en in het bijzonder een duurzame energievoorziening. Dit uit zich in het ontbreken van voldoende inzicht in de stand van zaken m.b.t. de huidige situatie, een onduidelijke ambitie, geen tussentijdse evaluatie van gevoerd beleid en te weinig middelen.

Goede voorbeelden

Een aantal gemeenten doet het bovengemiddeld goed en een aantal gemeenten heeft een good practise. De wil van gemeenten om duurzaam te zijn en zich met duurzame energie bezig te houden is aanwezig aldus de FMF. Voorbeelden worden hieronder genoemd.

Goede 0-meting; Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel, Leeuwarderadeel, Smallingerland en Kollumerland

Goed klimaatbeleid; Heerenveen, Smallingerland

Goede communicatie voor burger; Leeuwarden

Goede voorbeelden; Tytsjerksteradiel (voorbeeldwoning in Gytsjerk)

Goede financieringsregeling; Achtkarspelen, Terschelling

Goede monitoring; Opsterland (tussenbalans milieubeleidsplan)

Het rapport ‘Gemeentelijk beleid, Duurzame energie in kaart gebracht’ werd woensdagmiddag 9 januari jl. tijdens de Groene Nieuwjaarsreceptie in het Natuurmuseum Fryslân aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst. FMF-directeur Hans van der Werf: “De FMF daagt de provincie uit om ambitie te tonen en de regie te nemen. Fryslân wil de duurzaamste provincie van Nederland worden. Gemeenten en provincie moeten nu de handen ineen slaan en een nieuw Klimaatakkoord tekenen.”

Delen via

Vergelijkbare berichten