Nieuw Ondernemersplatvorm voor Ronald McDonald Huis Friesland

Get Inspired Foar de Takomst

GIFT (Get Inspired Foar de Takomst) is niet alleen de naam van de bijeenkomst, maar ook van het platform dat is bedacht door ondernemers die Ronald McDonald Huis Friesland een warm hart toedragen. In het kader van het 10-jarig bestaan van het Friese Huis, organiseren zij nu de eerste editie van GIFT. De initiatiefnemers hebben het voornemen hier een jaarlijks evenement van te maken. De eerste editie begint in de namiddag om 16:45 uur en loopt door tot negen uur in de avond.

Gerenommeerde sprekers
De organisatie heeft publicist en columnist Willem Middelkoop als gastspreker uitgenodigd. Journalist en politiek verslaggever Frits Wester is dagvoorzitter en verwelkomt aan de debattafel onder meer oud-minister Marja van Bijsterveldt, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, Bart van der Meer, CEO van Ausnutria Hypocra en directievoorzitter Elly van ’t Hof van de Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland. Aan de hand van stellingen geven debaters en deelnemers hun kijk op een nieuw economisch tijdperk. Deelnemers betalen voor deze sessie met boeiende inleiders 60 euro, waarbij buffet, consumpties en parkeren zijn inbegrepen. Doordat het symposium zelf (organisatie, sprekers en buffet) gesponsord wordt, is het entreebedrag dat deelnemers betalen een directe sponsoring voor Ronald McDonald Huis Friesland.

Nieuwe kijk op economie in Fryslân

Manager Chris Kalsbeek van Ronald McDonald Huis Friesland is verheugd dat er ondernemers zijn die hier hun schouders onder hebben gezet: "Het Huis in Leeuwarden wordt bestierd door zo'n zestig vrijwilligers en is verder volledig afhankelijk van donaties, sponsorbedragen en acties. Met het realiseren van dit platform willen we met het oog op de toekomst pro-actief werven. We bieden ondernemers een mogelijkheid een nieuwe kijk op de economie te ontwikkelen en hun netwerk uit te bouwen. Voor hen is namelijk duidelijk dat het niet enkel meer om groei draait. In het nieuwe denken past ook een oog hebben voor de wereld om ons heen."

Initiatiefnemers

Ondernemers uit verschillende branches hebben de koppen bij elkaar gestoken. Douwe Kiestra (Pranger-Rosier) is één van hen: "Het mooie van zo'n bijeenkomst is dat alles bij elkaar komt. Je geniet van een prachtige middag met goede sprekers, je loopt rond in het nieuwe Fries Museum, je geniet van een prima buffet en je sponsort direct Ronald McDonald Huis Friesland. Pure win-winsituatie wat mij betreft." Samen met Ard de Graaf (Cambuur), Wietske Kerkstra (Doubble U), Sieds Rienks (Friese Wouden), Ciska Bary (Achmea), Ruud Boomsma (accountant) en Egbert Jan Kroes (crowd funding specialist) zetten Kiestra en Kalsbeek het GIFT-programma in elkaar.

Delen via

Vergelijkbare berichten