Nieuwe directie gemeente Súdwest-Fryslân bekend

In april starten drie nieuwe directeuren bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Samen met algemeen directeur/ gemeentesecretaris Kristiaan Strijker vormen Wietske Sikkes, Fenna Pols en Rixt Smit dan de vierkoppige directie van de gemeente.

Met het aangekondigde vertrek van directielid Griet Heeg zag de gemeente kans om de positie van de directie opnieuw te bekijken. Kristiaan Strijker is verheugd dat de directie per april op sterkte is: “We staan voor grote uitdagingen rond thema’s als energie, armoede, wonen en vluchtelingen. Er komt veel op onze gemeente af en daardoor is behoefte aan verdere doorontwikkeling voor wat betreft verbinding, overzicht en sturing. Daarom is nu gekozen voor een directie bestaande uit niet twee, maar vier directeuren en een aanpassing van de organisatiestructuur”, aldus de gemeentesecretaris. Fenna Pols wordt directeur Sociaal Domein, Rixt Smit, directeur Omgeving en Openbare Ruimte en Wietske Sikkes gaat aan de slag als directeur Klantcontacten, Bedrijfsvoeren en Ontwikkeling. “Een mooi complementair team qua achtergronden en persoonlijkheden en allen met Friese roots”, vult Strijker aan.

Wietske Sikkes – Directeur Klantcontacten, bedrijfsvoeren en Ontwikkeling

“allinne kinne wy in bytsje, mei-inoar kinne wy safolle”, geeft Wietske Sikkes treffend aan. Een gezamenlijke aanpak met oog voor de mensen die er werken en ruimte om te groeien, dat is de leiderschapsstijl die Sikkes typeert. Daarnaast is ze resultaatgericht en koersvast. Wietske Sikkes werkt nu nog als adjunct-directeur bedrijfsvoering bij de Provincie Overijssel in Zwolle waar ze ook woont. Daarvoor was ze o.a. werkzaam bij de gemeente Apeldoorn.

Fenna Pols – Directeur Sociaal Domein

Momenteel werkt Fenna Pols als directeur-bestuurder voor Kenniscentrum Europa Decentraal, als bestuurder voor Stichting Nationale Milieudatabase en zet zij zich in voor noodopvang in Den Haag. Mensgericht en verbindend, dat kenmerkt haar leiderschapsstijl. “Mijn kennis en ervaring met de impact van nationale- en Europese regelgeving en beleid op decentrale overheden wil ik graag inzetten voor “Súdwest-Fryslân”. Zij is geen onbekende in ‘het Brusselse’ en droeg daar bij aan betere regelgeving. Daarvoor werkte ze bij de gemeente Den Haag. De geboren Dokkumse kijkt ernaar uit om in haar heitelân aan de slag te gaan (en weer te gaan wonen).

Rixt Smit – Directeur Omgeving en Openbare Ruimte

Woonachtig in Nes (Akkrum) en al jaren werkzaam als manager bij Wetterskip Fryslân is Rixt Smit geen onbekende in het Friese netwerk. “In Friesland werken vanuit één overheid, daar sta ik voor. Een optimale samenwerking met het rijk, andere Friese overheden maar ook intern is waar ik naar streef in Súdwest-Fryslân,” geeft Smit aan. Naast haar brede regionale kennis en netwerk brengt Rixt Smit een leiderschapsstijl die creatief en ondernemend te noemen is.

Het selectieproces

Begin december startte de gemeente de sollicitatieprocedure gelijktijdig in- en extern. Voor de werving en selectie werkte Súdwest-Fryslân samen met Castanho. Samen maakten zij een keuze uit maar liefst 69 kandidaten. Met een selectie daarvan zijn gesprekken gevoerd in meerdere rondes door een selectie- en een adviescommissie. Een kennismaking met een afvaardiging van het college heeft inmiddels plaatsgevonden.

Foto: Laura Keizer

Vergelijkbare berichten