Nieuwe generatie allochtonen in opkomst

Het boek van cultureel antropoloog Arjan Erkel beschrijft de opkomst van een groeiende nieuwe generatie: hoogopgeleide professionals van multiculturele komaf die een positieve bijdrage leveren aan het sociaal-economische en culturele klimaat. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, krijgt het eerste exemplaar om 13.30 uur overhandigd op de Euromast in Rotterdam. De directeur van de Euromast is één van de twintig geïnterviewde YEPPIES.

Wat             Presentatie boek ‘Generatie YEP’
Datum        Dinsdag 1 juni 2010
Locatie       Euromast, Parkhaven 20, Rotterdam
Tijd            13.00 uur

“Wie denkt aan een allochtoon, denkt niet aan een allochtone student, een allochtone vrouw in mantelpak of een directeur van een groot bedrijf”, zegt Erkel. “Met dit boek willen we de perceptie verbreden. De persoonlijke verhalen van deze Yeppies over hun carrière, ambities en visie op de maatschappij tonen de opkomst van een nieuwe generatie. De groep is zowel in de politiek als in het bedrijfsleven nog steeds onderbelicht.

Het voorwoord van het boek is geschreven door Ruud Lubbers. “De reeks miniatuurtjes die in dit boek aan het woord komen, zijn goeddeels kinderen en kindskinderen van gastarbeiders”, schrijft Lubbers. “Dit boek is kleurrijk in vele opzichten. Het is de agenda voor de toekomst.”

Inmiddels is twintig procent van de Nederlandse bevolking van buitenlandse komaf. In de drie grootste steden heeft een kleine 50 procent van de bevolking een multiculturele achtergrond. Tussen 1996 en 2009 is het aantal allochtone studenten aan hogescholen en universiteiten toegenomen van 57.000 naar 142.600. Het percentage Turkse huizenbezitters steeg van 15 procent in 1998 naar 26 procent in 2006.

 Arjan Erkel werkte voor Artsen zonder Grenzen toen hij in Dagestan twintig maanden in gijzeling heeft gezeten. Daarover schreef hij het boek ‘Ontvoerd’. In 2007 beschreef hij in het boek ‘Samir’ de levens van door het islamitisch geloof gegrepen jongeren.

Delen via

Vergelijkbare berichten