Nieuwe knappe koppen en gouden handjes voor watersector

Zoektocht naar talent
‘De watersector is continu op zoek naar ‘knappe koppen’ en ‘gouden handjes’ met passie voor de water.’ Met deze woorden opende Micha van Akkeren, secretarisdirecteur van Wetterskip Fryslân, het college namens het Kernteam Human Capital van Topsector Water. In het WTC maakten de leerlingen op een interactieve manier kennis met alle dimensies van water. Er was veel belangstelling voor de virtuele machinekamer, waarin je met een oculus rift-bril kon rondkijken, en voor de klimwand waarop geklommen moest worden tot zeeniveau. Eilanden bouwen met zand en piepschuim trok veel aandacht van de leerlingen.

Xcursies
Om de scholieren extra te inspireren, waren er in en rondom Leeuwarden, Capital of Water Technology, tal van excursies georganiseerd. Zo verdiepten de scholieren op de WaterCampus zich tijdens mini-colleges en workshops in de bijzondere eigenschappen van water. De onderzoekers van Wetsus belichtten tijdens de rondleiding met name de innovaties waar zij aan werken. Terwijl de leerlingen bij Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences juist de praktische vaardigheden moesten benutten om water te zuiveren of te analyseren. Wetterskip Fryslân zette haar regionale projecten in de schijnwerpersen opende de deuren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) en het Woudagemaal in Lemmer. 

Het diverse aanbod van waterXperiences en Xcursies gaf leerlingen een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is in de watersector. Van het bouwen van superjachten tot het bestrijden van muskusratten. Het Wereld Water College onderscheidt zich doordat de dag zich richt op met name leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, en doordat de complete watersector zichzelf presenteert. Dat levert een duidelijk beeld op en wekt de oprechte belangstelling van de scholieren.

Wereld Water College in Leeuwarden

Inspiratie
De meeste scholen hebben al een programma op het gebied van water. Zij gebruiken het Wereld Water College als extra inspiratiebron of om eerder onderzocht materiaal te toetsen aan de werkelijkheid. Zo gaf een docent uit Schagen aan dat ze al weken bezig waren met water en dat het College in Leeuwarden voor hen een kers op de taart was. Nadat de leerlingen het WTC binnenkwamen ontstond er al snel een onderzoekende sfeer. In de stands van Gaastra en Harken konden de leerlingen met een hydraulische lier van de Volvo Ocean Race hun spierkracht testen door de snelste tijd neerzetten. In de stand van Witteveen+Bos was een wedstrijd gaande waarbij leerlingen de sterkste brug bouwden van alleen spaghetti. Twee meiden van het Johannes Fontanus College uit Barneveld hebben deze Xperience gewonnen, wat aangeeft dat de techniek zeker niet alleen voor mannen is. Dit zag je ook in de simulatoren van onder andere Damen en de Binnenvaart.

Samenwerking
Het Wereld Water College is een initiatief van Topsector Water, waarin de gehele Nederlandse watersector vertegenwoordigd is. Bedrijven en (onderzoeks)instellingen dagen leerlingen uit met zogenaamde ‘waterXperiences’, interactieve ‘waterXcursies’ en vooraf georganiseerde gastcolleges op school. Duizend scholieren van het voortgezet onderwijs bezochten het Wereld Water College. Deze derde editie werd georganiseerd in Leeuwardenin nauwe samenwerking met Wetterskip Fryslân en de partners van WaterCampus Leeuwarden: Wetsus, CEW en CIV.

Delen via

Vergelijkbare berichten