Nieuwe voorzitter bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland

TCNN houdt zich op actieve wijze en met positieve resultaten bezig met economische, bedrijfskundige en technologische haalbaarheidsstudies, specifieke workshops, technologieprojecten en innovaties.

Cees Witvliet is in 1998 bij de oprichting van TCNN toegetreden tot het Bestuur en heeft de afgelopen 4 jaar als voorzitter een belangrijke rol gespeeld bij de innovatieve activiteiten van TCNN. Louwe Dijkema is commissaris van Koninklijke Van Gorcum BV en voormalig voorzitter van VNO-NCW Noord. De heer Dijkema heeft een sterke bestuurlijke ervaring en is actief in verschillende stichtingen en organisaties. Zijn levensmotto: ‘Samenwerken in vertrouwen’ sluit naadloos aan op de rol en functie van TCNN in Noord-Nederland.

Delen via

Vergelijkbare berichten