Ondernemend Friesland nieuws

Aantal faillissementen ten opzichte van eerste kwartaal 2020 gehalveerd

Aantal faillissementen ten opzichte van eerste kwartaal 2020 gehalveerd

Een toename van 8% van het aantal startende bedrijven, een ongeveer even hoog aantal stoppende bedrijven en een halvering van het aantal faillissementen. Dat is het globale beeld dat oprijst uit de Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (KVK) over het eerste kwartaal van 2021 wanneer dit wordt vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal geregistreerde bedrijven in het Handelsregister op 1 april 2021 is toegenomen met 90.623 bedrijven ten opzichte van 1 april vorig jaar. De stand van het Handelsregister was daarmee 2.109.363 geregistreerde bedrijven op 1 april 2021.

Startten in het eerste kwartaal van 2020 nog 63.604 bedrijven, in het eerste kwartaal van dit jaar waren het er 68.847. Dit komt neer op 5.243 extra starters, een toename van 8%. Dit terwijl er als gevolg van RIVM-maatregelen een lagere capaciteit dan wenselijk beschikbaar was aan de inschrijfbalies van KVK. Hierdoor waren niet alle baliemedewerkers optimaal inzetbaar om de hoge vraag naar afspraken af te handelen. Er zijn relatief meer starters onder het mkb (+20%) en de zzp’ers (+9%) en er is sprake van een afname onder de parttime zzp’ers (-3%). De toename van het aantal geregistreerde starters is het grootst in de provincie Friesland (+17%).


Stoppers
Het aantal geregistreerde stoppers is in het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020 min of meer gelijk gebleven. Hierbij houden we rekening met de extra ruim 7.000 ambtshalve uitschrijvingen in het eerste kwartaal van 2020 - deze zogeheten `deregistraties’ maakten toen incidenteel onderdeel uit van de geregistreerde stoppers. In totaal werden de afgelopen drie maanden 38.440 bedrijven uitgeschreven uit het Handelsregister.


Faillietverklaringen
Het aantal faillietverklaringen is ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar met -48% bijna gehalveerd. Was het aantal geregistreerde faillietverklaringen in het eerste kwartaal van 2020 nog 769, in het eerste kwartaal van 2021 waren het er 397.


Verschillen per sector
Het aantal geregistreerde starters is in het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 met 49% (+ 4.002 bedrijven) het sterkst toegenomen in de sector detailhandel. Het gaat hier met name om online detailhandel. Ook in de sector logistiek was de toename met 40% aanzienlijk in het afgelopen kwartaal (+ 830 bedrijven). Gemiddeld zijn er 33 starters per 1.000 bedrijven in het eerste kwartaal van 2021. Het hoogste aantal starters per 1.000 bedrijven zien we in de sector detailhandel (59) en de sector logistiek (47).


Het aantal geregistreerde stoppers per 1.000 bedrijven (gemiddeld 18) is ook het hoogst in de sector detailhandel (27). Daarna komen de sectoren groothandel (25), horeca (23) en logistiek (21). Onder het gemiddelde zitten de sectoren land- en tuinbouw (10) en industrie (14).


Per 100.000 bedrijven zijn er in het afgelopen kwartaal 19 bedrijven failliet gegaan. Relatief het hoogst scoorden de sectoren logistiek (53), horeca (45) en groothandel (36). Ook de bouw (34) en de detailhandel (26) scoren boven het landelijk gemiddelde. Grote sectoren met een relatief laag aantal faillietverklaringen zijn land- en tuinbouw (3), gezondheid (5) en cultuur, sport en recreatie (6).

Onze specialisten
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
Rabobank
Duurzaam ondernemen
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen