Ondernemend Friesland nieuws

Circulair Café op 4 maart: hoe werkt Europa aan een circulair Fryslân?

Circulair Café op 4 maart: hoe werkt Europa aan een circulair Fryslân?

De circulaire economie biedt tal van kansen en mogelijkheden, met volop werkgelegenheid en bloeiende, toekomstbestendige bedrijven. Maar de transitie is ook complex. Zelfs de koplopers binnen het netwerk van Circulair Friesland lopen af en toe tegen obstakels aan, zoals ingewikkelde wet- en regelgeving. Wat op circulair gebied gedaan kan worden in ónze regio, is deels afhankelijk van besluitvorming op Europees niveau. Aan de hand van deze vraag voert Circulair Friesland op 4 maart een interactief gesprek met Diederik Samsom, Jan Huitema en Sander de Rouwe. Twee ondernemers uit het netwerk van Circulair Friesland leggen een uitdaging uit de praktijk voor. Samen met gasten wordt gekeken vanuit Fryslân naar Europa, en andersom. Schuif je digitaal aan?

De tafelgasten zijn:

 

  • Diederik Samsom – opgegroeid in Leeuwarden – is sinds 2019 kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het Europese klimaatbeleid. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal en de Europese Klimaatwet en had als leider van de Nederlandse klimaattafel voor de gebouwde omgeving een stevige vinger in de pap bij het nationale Klimaatakkoord.
     
  • Jan Huitema is sinds 2014 Europarlementarier namens de VVD en heeft een boerenbedrijf in Makkinga, Friesland. Hij bracht namens het Europees Parlement in kaart hoe de transitie naar een circulaire economie er in Europa voor staat. Dit leidde tot het Actieplan dat deze maand in het parlement is aangenomen.
     
  • Sander de Rouwe is gedeputeerde van de provincie Fryslân (CDA) en verantwoordelijk voor de circulaire economie. Namens de samenwerkende provincies heeft hij bij de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 1 februari jl. een Krachtenkaart aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Hierin worden de kansen en bedreigingen geschetst om de doelen van het rijk te halen. Bij deze gelegenheid pleitte De Rouwe voor een minister van circulaire economie in de volgende kabinetsperiode.

 

Uitdagingen uit de praktijk

Twee leden van Circulair Friesland brengen elk een concreet praktijkvoorbeeld naar voren, dat illustratief is voor de belemmeringen waarmee de transitie naar een circulaire economie te maken heeft. Met name bestaande wet- en regelgeving, gemaakt op een lineaire economie, zorgen er soms voor dat kansrijke initiatieven vastlopen. Ook de toegang tot de noodzakelijke financiële middelen blijkt nog weleens lastig, zeker voor het MKB.

 

Gespreksleiding, muziek &  praatjesmakers

Het gesprek wordt geleid door Evert Jan van Nijen (directeur Circulair Friesland) en Bram Nauta (PlusNauta). Tijdens wat ‘luchtiger’ intermezzo’s tussendoor kun je genieten van de muziek van Nynke Laverman en Iris Kroes en luisteren naar circulaire praatjesmakers van 5 tot 10 jaar. Hoe kijken zij aan tegen de circulaire economie? Een frisse, onbevangen blik levert vaak verrassende inzichten op!

 

Stel je vraag
Vooraf en tijdens het café kun je jouw vragen aan onze gasten stellen via e-mail (info@liveplusonline.nl).

Het programma start om 16.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.15 uur. Vul het aanmeldformulier in via deze link, dan ontvang je op woensdag 3 maart de link naar de livestream in je inbox. 

Onze specialisten
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
Rabobank
Duurzaam ondernemen
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen