Ondernemend Friesland nieuws

Miljoenen voor watertechnologie; ook goed nieuws voor Friesland: Keihard aan de slag voor waterbeschikbaarheid

Miljoenen voor watertechnologie; ook goed nieuws voor Friesland: Keihard aan de slag voor waterbeschikbaarheid

Nederland en het water: het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar de beschikbaarheid van water is wereldwijd een enorme uitdaging. En technologische innovaties kunnen uitkomsten bieden. Reden voor het consortium ‘De Blauwe motor’ waarin tal van Nederlandse partijen, waaronder WaterCampus-partners zoals Wetsus, CEW en Water Alliance participeren, om een ‘Groeiplan Watertechnologie’ in te dienen bij de Nederlandse regering. Eind april werd nog maar weer eens bevestigd dat ook de Nederlandse overheid de uitdagingen, de maatschappelijke relevantie en de economische kansen zeer serieus neemt. Men besloot in het zogenaamde ‘Nationaal Groeifonds’ een reservering te doen van maar liefst 135 miljoen euro voor dit groeiplan watertechnologie. En dat is ook goed nieuws voor de Friese economie.

Voor de goede orde: er is dus een reservering gemaakt. De komende maanden zal duidelijker worden of, hoe en waar het geld daadwerkelijk besteed zal worden. De kans lijkt echter groot dat er een aanzienlijke economische spin-off voor de Friese regio van mag worden verwacht.

Maar eerst heel kort de kern van het Groeiplan Watertechnologie: dat is krachten in Nederland bundelen om voldoende schoon water te behouden voor consumenten, bedrijven, landbouw en natuur. Het plan omvat het gehele ecosysteem: van onderzoek, ontwikkeling en implementatie tot nationale en internationale valorisatie. De komende tijd worden overigens de gevraagde aanpassingen en onderbouwing geleverd om te komen tot een definitieve toekenning die eind dit jaar wordt verwacht.

 

Samen aan de tekentafel

Partijen als KWR, Stowa, Waterschap Vechtstromen, TKI Watertechnologie, en Royal HaskoningDHV zijn betrokken en hebben een actieve rol. Dat geldt ook voor Wetsus, het CEW, Centre of Expertise Water Technology en Water Alliance, alle drie gevestigd op WaterCampus Leeuwarden. Die brede samenwerking is uniek, aldus Jantienne van der Meij, directeur van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. “In Nederland is de watersector van oudsher verdeeld over vele partijen. Drinkwaterbedrijven, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen nog beter samenwerken. Als we de toenemende droogte en watervervuiling serieus willen aanpakken, dan moeten we integrale oplossingen gaan ontwikkelen. Door samen in een vroeg stadium aan de tekentafel plaats te nemen, komen we tot een duurzame, circulaire en dus toekomstbestendige waterbeschikbaarheid, en waar de sector via export ook nog eens een goede boterham mee kan verdienen.”

 

De urgentie om met zo’n indrukwekkend samenwerkingsverband aan de slag te gaan is dan ook groot, aldus Van der Meij. “Als gevolg van klimaatverandering, een toenemende watervraag en vervuiling is er steeds vaker sprake van watertekorten. Voor industriële bedrijven dreigen tekorten aan (koel)water, agrariërs hebben te maken met verdroging van de bodem of verzilting van het grondwater. Ook de natuur heeft steeds meer te lijden onder het dalende waterpeil.”

 

Het Groeiplan Watertechnologie bevat voor al die problemen zowel grote als kleinschalige oplossingen. Denk hierbij aan efficiënt gebruik van water bij productieprocessen, aan het vroegtijdig opsporen van lekkage in pijpleidingen, of terugwinning van reststoffen, energie en water. Belangrijk is ook de relevantie voor en goede afstemming met andere sectoren, zoals de land- en tuinbouw-, voedsel-, gezondheids- en energiesector. Hein Molenkamp, directeur Water Alliance, legt uit dat juist die overkoepelende aanpak van belang is. “Water is van levensbelang, voor iedereen. Een tekort eraan grijpt in op alle sectoren. Het is daarom fantastisch dat dit nu zo overkoepelend wordt bekeken. Niet alleen om het probleem sneller op te lossen, maar ook om sterker te staan bij het internationaal vermarkten van alle kennis en kunde die we hebben met onze kennisinstellingen en bedrijven.”

 

Van kennis naar kassa

Er lonken dus exportmogelijkheden, zo stelt Molenkamp. Dat onderschrijft ook Van der Meij: “Overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven hebben goud in handen wanneer ze structureel blijven samenwerken. De WaterCampus Leeuwarden is daar een goed voorbeeld van. Dit ambitieuze Groeiplan Watertechnologie gaat ook oplossingen creëren voor uitdagingen waar andere landen mee worstelen. Daarmee is het een belangrijke stimulans voor de economische groei en exportkansen van Nederland. Het creëert extra werkgelegenheid, stelt het vestigingsklimaat voor bedrijven veilig en biedt kansen aan de exportgerichte Nederlandse watertechnologiesector. De betrokkenheid van marktpartijen in de brede coalitie borgt de doorstroming van kennis naar kunde naar kassa.”
Molenkamp: “Kijk, en dat is weer goed voor het Noorden en voor Friesland in het bijzonder. Omdat hier met de WaterCampus al een prachtige infrastructuur ligt zal internationale expansie van kennis ook tot groeiende economische dynamiek voor deze regio leiden. De regio kent ook vele toeleverende bedrijven die meeprofiteren van deze groei”.

Onze specialisten
Vera Stilma_Zw
Vera Stilma
Vermogensbeheer Friesland
Fiscale constructies vermogensbeheer
Wout Jonker-1_ZW
Wout Jonker
Kuiper Verzekeringen
Broking en Riskmanagement
Derk Alsema Kuiper verzekeringen-rsz-zwartwit
Derk Alssema
Kuiper Verzekeringen
Adviseur bedrijven
faber01092_zwartwit
Peter van der Meij
Faber Telecom & Data
Sales professional
Aukje Castelein
Aukje Castelein
Energie | Fabriek
HR | Werkplezier | Motiveren
Jon van Weperen-4 - zwart-wit
Jon van Weperen
JON Projectmanagement
Projectmanagement
rsz_1foppe_hoekstra
Foppe Hoekstra
Faber Telecom & Data
Accountmanager
rsz_1kees_folkertsma-1_zwart wit
Kees Folkertsma
Kuiper Verzekeringen
Adviseur leven en pensioen
Ronald-Zijlstra-OKE-PC_zwartwit
Ronald Zijlstra
Oké-PC IT Burgum/Dokkum
ICT-diensten
Jessica Kuiken zwart wit
Jessica Kuiken
Marketing Crew
Marketing
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
FSFE
Versnellen van de energietransitie
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker