Ondernemend Friesland nieuws

Noordoost-Fryslân wil in 2040 dè Noordelijke topregio zijn

Noordoost-Fryslân wil in 2040 dè Noordelijke topregio zijn

Noordoost-Fryslân wil in 2040 de topregio van Noord-Nederland zijn om te wonen, werken en recreëren. De vier besturen van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel hebben besloten de regionale samenwerking voort te zetten met een derde Agenda Netwerk NoordOost (ANNO III). Provincie en Wetterskip hebben al eerder een besluit genomen over regionale samenwerking in heel Fryslân. Voortbouwend op de successen van ANNO I en II wordt nu doorgezet. Dat deze intensieve regionale samenwerking positief opvalt bleek ook al uit de succesvolle erkenning van de regio deal, om de kracht van de regio te versterken.

ANNO III moet het logische vervolg zijn op de eerdere investeringen. Met de aanleg van de Centrale As, de extra sneltrein Groningen – Leeuwarden en talloze grotere en kleinere projecten is via ANNO I de afgelopen jaren veel in de bereikbaarheid van het gebied geïnvesteerd. Ook de leefomgeving, de natuur en de landbouw zijn via ANNO II aan bod gekomen. En met de Versnellingsagenda (regio deal) geven Onderwijs, Ondernemers en Overheden een flinke slinger aan de economie en arbeidsmarkt van Noordoost. Met ANNO III wil het gebied als kansenregio een antwoord geven op de bevolkingsdaling, door kansen te verzilveren zoals de Lelylijn en de veranderende visie op de afstand tussen wonen en werken als gevolg van de Coronacrisis. Door het gebied aantrekkelijk te houden voor de eigen inwoners en aantrekkelijk te maken voor mensen die willen verhuizen naar een gebied dat vitaal en goed bereikbaar is.

 

Samenwerkingsagenda
Welke opgaven de overheden oppakken om in 2040 de Noordelijke topregio te zijn, bepalen ze de komende maanden. De volksvertegenwoordigers en partijen in de mienskip die daar een bijdrage aan kunnen leveren, worden erbij betrokken. De focus ligt daarbij op de domeinen leefbaarheid & vitaliteit, grien & blau. Voor de zomer moet er een tûke samenwerkingsagenda met ambitie liggen.

 

ANNO III
Eind maart wordt aan de vier gemeenteraden gevraagd hoe zij over de samenwerking denken, en of zij de colleges nog suggesties en aanvullingen mee willen geven. Begin maart worden de volksvertegenwoordigers van alles zes overheden geïnformeerd over ANNO III tijdens een digitale informatiebijeenkomst. Naar verwachting wordt de derde samenwerkingsagenda tegen de zomer ter besluitvorming aan de raden voorgelegd. 

Onze specialisten
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling