Ondernemend Friesland nieuws

Stadswerkplaats in Noordoost-Fryslân: Werken, leren en innoveren in en voor de regio

Stadswerkplaats in Noordoost-Fryslân: Werken, leren en innoveren in en voor de regio

De rookwolken van de coronacrisis klaren op en eronder vandaan komt in Noordoost-Fryslân het besef dat de nood op de arbeidsmarkt nu écht hoog wordt. Er moet nu heel snel geïnvesteerd worden in de arbeidsmarkt, in het opleiden van vakmensen en in technische innovaties. Eén van de oplossingen is misschien wel de Stadswerkplaats, een regionaal leernetwerk dat gevormd wordt door en met bedrijven, overheid en onderwijs. Hier wordt gewerkt aan nieuwe perspectieven en technologieën voor producten en diensten in onder andere de metaal, bouw en agrifood.

We praten over de Stadswerkplaats – een werknaam – met kwartiermaker Christien Jasper, vanuit gemeente Noardeast-Fryslân gedetacheerd bij werk-leerbedrijf NEF, en Marjan van der Feen, programmamanager bij Qop Noordoost-Fryslân. De Stadswerkplaats heeft namelijk subsidie toegekend gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, vanuit de Versnellingsagenda van de Regiodeal Noordoost-Fryslân.

‘Je moet dáár gaan waar de energie zit’
Christien vertelt: “Jan Knol, directeur van werk-leerbedrijf NEF, is de geestelijk vader van dit project. NEF realiseert nieuwbouw in Dokkum, het huidige gebouw van NEF komt daarmee vrij. Jan zei al gauw: zou het niet mooi zijn om hier iets te realiseren waar de hele regio mee geholpen wordt?” Christien is als kwartiermaker tot het einde van dit jaar aan dit project verbonden, aan haar is nu de taak om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en alle mogelijkheden te verkennen met onder andere kennisinstellingen en ondernemers.
“Aan het eind van het jaar moet de verkenning tot een conclusie zijn gekomen: hebben wij hier iets realistisch en levensvatbaars in handen? NEF is één van de deelnemers in de Stadswerkplaats, we zijn nu op zoek naar meer partijen. We richten ons met name op de metaalsector, omdat daar al wat gaande was: directeuren van verschillende metaalbedrijven waren al met elkaar in gesprek. En ik zeg altijd: je moet dáár gaan waar de energie zit. Zij hebben elkaar al opgezocht: wat kunnen we samen doen, hoe krijgen we al die vacatures ingevuld? Het tekort aan personeel staat de groei van bedrijven in de weg. Ondernemers beseffen: we moeten hier gezamenlijk mee aan de slag, niet als concurrenten, maar in vertrouwen. Want dit is een probleem van ons allemaal.”

Eigenaarschap
Als het lukt om een levensvatbare businesscase te ontwikkelen, wordt er andermaal subsidie aangevraagd bij de Versnellingsagenda. “Het eerste jaar heb je die stimulans gewoon nodig. Maar we zijn wel echt op zoek naar eigenaarschap. De Stadswerkplaats kan alleen iets opleveren als het een leer- en ontwikkelomgeving wordt waar daadwerkelijk productie wordt gedraaid, waar wordt geïnnoveerd en wordt samengewerkt. We hebben ondernemers nodig die mee-investeren, ook in de vorm van mankracht. Het moet een kruisbestuiving worden die zijn weerslag krijgt op de hele regio. Wij geloven dat dat nodig is om die vacatures ingevuld te krijgen.”

In het NEF-gebouw
Innovatie, technologie en inclusie: dat was het idee van Jan Knol. Christien ging ermee op pad naar NHL Stenden, Friese Poort, Pro Dokkum en Dockinga College. “Ik heb me eerst gericht op die kennisinstellingen, want je moet in de Stadswerkplaats écht iets kunnen leren. Zij zijn enthousiast en aan boord, nu zijn we volop bezig bedrijven erbij te betrekken.”
Christien nodigt ondernemers – niet alleen uit de metaal – van harte uit zich bij haar te melden. “We hebben een schets en een idee om het in het huidige NEF-gebouw te laten plaatsvinden, maar alles ligt nog open. We willen juist met ondernemers, onderwijs en overheden samen aan de tekentafel zitten, zodat iedereen op basis van gelijkwaardigheid instapt.”

‘Ondernemers, meld je!’
“Wij zien voor ons een werkplaats waarin bedrijven een stukje van hun productieproces laten plaatsvinden en bijvoorbeeld een oudere, ervaren werknemer als leermeester aan de slag laten gaan met mensen uit diverse doelgroepen: schoolverlaters, jongeren die nog bezig zijn met school, zij-instromers, mensen die wat minder geluk hebben in hun arbeidsleven, noem maar op. Het zou toch fantastisch zijn als zij een vak kunnen leren van mensen die al veertig jaar ervaring hebben? En als scholen aanhaken met hun professionele leermeesters? Misschien kunnen bedrijven hier samen investeren in een nieuwe machine, die ze alleen niet kunnen aanschaffen. Allemaal mogelijkheden, maar de echte ideeën komen natuurlijk van de ondernemers!” Dat die hun kennis met elkaar gaan delen is best spannend, beseft de gedreven kwartiermaker. “Je geeft een kijkje in je keuken als ondernemer. Maar hé: alleen ga je al die vacatures binnen jouw bedrijf niet invullen, dus we hebben elkaar hard nodig!”

Ben je ondernemer in Noordoost-Fryslân en wil je meedenken en meedoen? Meld je bij kwartiermaker Christien, via tel. 06-21853293 of mail: christien.jasper@nef.nl.

‘Bouwen aan een ecosysteem’

Secretaris Marjan van der Feen is enthousiast over de Stadswerkplaats. “Het is één van de mooie ontwikkelingen die zich ontvouwen in onze regio. Christien is de uitgelezen persoon om de voortrekker te zijn. Het zou prachtig zijn om iets blijvends te kunnen realiseren. Het mooie is ook, gekeken vanuit de Versnellingsagenda, dat hierin ook de Triple Helix bij elkaar komt: ondernemers, onderwijs en overheden die met elkaar samenwerken. Zo bouwen we met z’n allen aan een ecosysteem voor de langere termijn: een voorziening die zichzelf hopelijk ná de subsidieperiode in stand kan houden, voor de hele regio. Zodat mensen hier kunnen blijven wonen, werken én leren. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit gaat uitpakken: welke ondernemers gaan meedoen en hoe de Stadswerkplaats er uiteindelijk uit komt te zien. Ik sluit me bij Christien aan: meld je vooral mensen, dan kun je meewerken aan een succesvolle businesscase!”

De droom: een lerend netwerk
Directeur Jan Knol van werk-leerbedrijf NEF: “De Stadswerkplaats gaat een sterk regionaal leernetwerk vormen met bedrijven, lokale overheid en onderwijs. Hier werken we aan nieuwe perspectieven en technologieën, producten en diensten in onder andere de metaal, bouw en agrifood. We creëren een lerend organisatienetwerk; een ecosysteem, om zo te zorgen voor voldoende toekomstbestendige vakmensen en technische innovaties voor Noordoost-Fryslân. Samen zorgen we voor een sterke regionale economie, waar het goed leven is in een groene omgeving en waar oog is voor de groei van zowel bedrijven als mensen. Dit is mijn droom voor onze prachtige regio.”

Onze specialisten
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
Rabobank
Duurzaam ondernemen
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen