Ondernemend Friesland nieuws

Wat doet de WGA met jouw onderneming?

Wat doet de WGA met jouw onderneming?

Vrijwel elke ondernemer met personeel krijgt vroeg of laat te maken met ziekteverzuim. In de meeste gevallen zal het gaan om kortstondig verzuim. Iemand blijft een aantal dagen thuis, bijvoorbeeld om te herstellen van een virusziekte of operatie. Vervelend, maar zeker niet onoverkomelijk. Een heel andere situatie ontstaat wanneer een werknemer langere tijd niet op het werk kan verschijnen. Langdurig ziekteverzuim kan optreden door psychische aandoeningen, oververmoeidheid of een ernstige ziekte of handicap, die een terugkeer naar de werkvloer belemmert. Als werkgever moet je hier goed op voorbereid zijn. Het is zaak je te verdiepen in de regels met betrekking tot doorbetaling van het salaris.

Doorbetalingsplicht

Als werkgever heb je de wettelijke plicht om bij ziekte van een personeelslid het salaris door te blijven betalen. Of je het volledige bedrag moet uitbetalen of slechts een percentage daarvan, hangt af van de afspraken die hierover zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Valt jouw bedrijf niet onder een CAO-regeling, dan heb je in elk geval de plicht om op jaarbasis tenminste zeventig procent van het laatst verdiende salaris van de werknemer uit te keren. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat je extra kosten moet maken. Je mist immers een arbeidskracht, dus ben je als onderneming minder productief geworden. Je kunt ervoor kiezen om de zieke werknemer niet te vervangen, maar dat houdt doorgaans in dat de omzet iets zal dalen. Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van de situatie op de werkvloer. In sommige bedrijven kunnen andere teamleden het gemis van een zieke collega tijdelijk opvangen. Het is dan wel belangrijk om goed te monitoren of de overgebleven teamleden niet te veel hooi op hun vork nemen, anders komen zij wellicht ook ziek thuis te zitten en ben je in een vicieuze cirkel beland. Kies je voor vervanging van de zieke, dan kost dat uiteraard ook extra geld.
 

Langer dan twee jaar ziekteverzuim

Blijft een werknemer langer dan twee jaar ziek thuis, dan verandert de situatie. De wettelijke termijn voor het doorbetalen van het salaris vervalt vanaf dat moment. In plaats daarvan krijg je het maken met de Wet WGA, ofwel Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Het UWV bepaalt de hoogte van de uitkering die een werknemer vanaf dat moment krijgt. Die zal nooit hoger zijn dan zeventig procent van het verzekerde loon. Als werkgever ben je verplicht om je werknemers te verzekeren voor dergelijke situaties. Je betaalt hiervoor een premie aan de Belastingdienst. Een WGA-uitkering is van toepassing als de werknemer niet volledig arbeidsongeschikt is verklaard, maar tot maximaal tachtig procent.
 

Hogere premie

De premie die een werkgever aan de Belastingdienst betaalt, is gewoonlijk gebaseerd op een situatie waarbij geen enkele werknemer een beroep doet op de WGA-uitkering. De premie bestaat uit een vast basisbedrag, verhoogd met een gedifferentieerde premie. Afhankelijk van de hoogte van het salaris van de werknemers en het aantal werknemers dat gebruik moeten maken van een WGA-uitkering, kan de hoogte van de premie behoorlijk schommelen. Dit kan op jaarbasis gemakkelijk in de duizenden euro’s lopen. Een werkgever doet er verstandig aan om altijd goed te checken of de mate van arbeidsongeschiktheid correct is vastgesteld. Wanneer iemand namelijk geheel arbeidsongeschikt is, geldt de WGA-uitkering niet en treedt de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) in werking. De gedifferentieerde premie is op deze uitkering niet van toepassing. Deze uitkering wordt door het UWV betaald.
 

Eigenrisicodrager

Wanneer je als werkgever meer zekerheid wilt hebben over de maandelijkse lasten in geval van langdurig ziekteverzuim van je werknemers, bestaat er een alternatieve route. Je kunt eigenrisicodrager WGA worden en daarmee de gedifferentieerde premie omzeilen. Wanneer je zelf het risico voor langdurig ziekteverzuim draagt, hoef je die premie namelijk niet te betalen. Besef echter wel dat je dan als werkgever zelf verantwoordelijk bent voor het (deels) doorbetalen van het salaris van de werknemer. Daarvoor kun je een verzekering afsluiten, zodat je zorgeloos kunt blijven ondernemen.
 

Belastingdienst

Werkgevers kunnen bij de Belastingdienst een aanvraag indienen om eigenrisicodrager te worden. Dit kan zowel voor de Ziektewet als voor de WGA. Het is niet zo dat je automatisch eigenrisicodrager van allebei bent, als je slechts voor één van deze twee een aanvraag hebt gedaan.
 

Voordelen

Een groot voordeel van eigenrisicodrager zijn is dat je het heft geheel in eigen hand neemt. Indien een werknemer bij het UWV aanklopt voor een WGA-uitkering, zal het re-integratietraject ook via die organisatie verlopen. Maar omdat je als werkgever de werknemer beter kent, ben je ook beter in staat om samen te bekijken welke mogelijkheden er nog zijn. Daarmee stijgen dus de kansen op een terugkeer van de zieke werknemer. Je biedt als werkgever de meest persoonlijke vorm van begeleiding die mogelijk is. Het is uiteraard wel zaak om de financiële consequenties van beide opties goed door te (laten) rekenen voordat je hierover een besluit neemt.

Onze specialisten
Derk Alsema Kuiper verzekeringen-rsz-zwartwit
Derk Alssema
Kuiper Verzekeringen
Adviseur bedrijven
faber01092_zwartwit
Peter van der Meij
Faber Telecom & Data
Sales professional
Aukje Castelein
Aukje Castelein
Energie | Fabriek
HR | Werkplezier | Motiveren
Jon van Weperen-4 - zwart-wit
Jon van Weperen
JON Projectmanagement
Projectmanagement
rsz_1foppe_hoekstra
Foppe Hoekstra
Faber Telecom & Data
Accountmanager
rsz_1kees_folkertsma-1_zwart wit
Kees Folkertsma
Kuiper Verzekeringen
Adviseur leven en pensioen
Ronald-Zijlstra-OKE-PC_zwartwit
Ronald Zijlstra
Oké-PC IT Burgum/Dokkum
ICT-diensten
Jessica Kuiken zwart wit
Jessica Kuiken
Marketing Crew
Marketing
Tine zw-wit
Tine van Knijff-van Hijum
Kijk op Uitgevers/OF
(Hoofd)redactie
foto Sicco
Sicco Huisman
FSFE
Versnellen van de energietransitie
Sandra Arkesteijn foto close up grijs
Sandra Arkesteijn
Arkesteijn
Marketing & strategie
Kenneth Smith_Hr H Roelfsema
Hans Roelfsema
Kenneth Smit
Persoonlijke ontwikkeling
En Beter-Bert Hendriks-ZW-w
Bert Hendriks
&beter
Ontwikkelt mens, werk & organisatie
COVERFOTO_Kuipers Verzekeringen_ZW-w
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen
Specialist verzekeringen
KIES KOERS_Ymkje de Vries-ZW-W
Ymkje de Vries
Kies Koers
NLP Coaching trainer en Hypnose trainer
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Advocaat
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Jan-Willem-Sietsma-Technaut
Jan Willem Sietsma
Technaut
Duurzaam ondernemen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker