NOM maakt groei Via Drupsteen mogelijk

VIA Drupsteen richt zich op marktpartijen die actief zijn in Ruimtelijke Ordening. Het accent van het bedrijf ligt op het inzetten van moderne media technieken ter verbetering van de planprocessen binnen de projecten. Uitgangspunt is dat vanaf de allereerste planfase de inzet van deze methodieken inzage wordt verschaft in de impact op de omgeving van de plannen. Bij advieswerkzaamheden met betrekking tot het procesmanagement van projecten vormt visualisering een belangrijk hulpmiddel. Middels 3D elementen wordt de toekomst natuurgetrouw in beeld gebracht. Dit maakt het mogelijk effectieve oplossingen voor concrete situaties aan te dragen. Via Drupsteen maakt hierbij gebruik van een aantal unieke producten zoals Bolfoto’s en fysieke maquettes.

Momenteel wordt meegewerkt aan de zuidelijke en oostelijke ringweg in Groningen, de Blauwe Stad, dierenpark Emmen, ontwikkelingen rondom het UMCG, kantorenpark Podium (ING Real Estate), Maankwartier (corporatie Weller in Heerlen), Rode Toren (Van Wijnen Ontwikkeling) en de ringweg in Noordhorn.

Met de kapitaalsinjectie vanuit NOM wordt het bedrijf in staat gesteld om het ingezette groeipad door te zetten.

De N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, verstrekt risicodragende financiering en participeert in Noord-Nederlandse bedrijven, biedt begeleiding bij investeringen, subsidieaanvragen en locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten.

NOM Finance is onderdeel van NOM en is een betrokken investeerder die investeert in kansrijke ondernemingen. Daarbij gaat de betrokkenheid verder dan alleen het verstrekken van risicodragend vermogen. NOM Finance zet de kennis en ervaring van participaties, financiers en adviseurs actief in voor de ondernemingen in haar portefeuille. Er wordt gezocht naar investeringsmogelijkheden in startende en groeiende ondernemingen en in ondernemingen waar opvolging of overname aan de orde is. NOM heeft circa € 100 miljoen geïnvesteerd in ruim 130 ondernemingen die gevestigd zijn of zich gaan vestigen in Groningen, Fryslân of Drenthe.

Delen via

Vergelijkbare berichten