Noordelijke denk- en doetank voor innovatief zakendoen

Noord-Nederland staat voor een aantal flinke uitdagingen. De economie is kwetsbaar, de werkloosheid neemt toe en allerlei nationale en mondiale trends krijgen ook op de noordelijke samenleving en economie steeds meer grip.  Het gaat daarbij om trends als klimaatverandering, de toename van welvaart en consumptie en vergrijzing, die weer leiden tot tekorten op het gebied van grondstoffen, energie, voedsel, biodiversiteit en water. Ook staan de overheidsfinanciën onder druk.

Tegelijkertijd is er de invloed van de ‘digitale revolutie’ op hoe mensen samenleven, communiceren, en verbindingen met elkaar leggen. De nieuwe generatie werknemers brengt heel andere eigenschappen met zich mee. Werk en privé vloeien in elkaar over en zijn niet meer per definitie gescheiden. We krijgen te maken met andere arbeidsrelaties, vaste banen zullen deels vervangen worden door opdrachten of tijdelijke werkzaamheden met een resultaatafspraak. Mensen kunnen vanuit Nederland werken aan opdrachten in het buitenland. Er ontstaat krapte op de arbeidsmarkt. Alles wijst erop dat die veranderingen de komende jaren verder gaan en zelfs in een stroomversnelling terecht zullen komen.

Veel bedrijven weten dat hun werkveld verandert, maar worstelen met vragen als: hoe speel je slagvaardig in op de snel veranderende maatschappij en hoe win ik de slag om goede medewerkers en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt? Maar ook: hoe speel ik in op de veranderende digitale samenleving?  In breder verband is het de vraag hoe het Noorden zich kan blijven onderscheiden wat betreft kennis, innovatie en duurzaamheid. Waar Noord-Nederland behoefte aan heeft is innovatief en creatief denken, gekoppeld aan een stevige doorpakkersmentaliteit. Niet denken, maar doen en dat is precies waar de uitdaging ligt voor het samenwerkingsverband Het Nieuwe Noorden. Bedrijven kunnen een beroep doen op het Nieuwe Noorden voor bijvoorbeeld een inspirerende visie-bijeenkomst, voor advies en planvorming, en zeker ook voor de implementatie van plannen en ideeën.  Meer informatie over Het Nieuwe Noorden is te vinden op www.hetnieuwenoorden.nl.

Delen via

Vergelijkbare berichten