Noordelijke ondernemers zijn ambassadeur voor AgroAgenda

 
Ondernemers en kennisinstellingen primair aan zet
Rabbinge droeg tijdens de bijeenkomst met enthousiasme de ambities van de AgroAgenda uit. Hij benadrukte dat bedrijven en kennisinstellingen vooral moeten doen wat we al van ze gewend zijn, namelijk innovatief zijn, gericht op ontwikkeling en alert op de omgeving. Voor de overheden ziet hij een rol om dat te faciliteren en voor belangenorganisaties de opdracht om bij te dragen aan draagvlak in de samenleving. Bedrijven zullen met mooie projecten de kar moeten trekken, kennisinstellingen moeten er voor zorgen dat ze een studieaanbod hebben dat combineert met de opgaven in de praktijk: van MBO, HBO tot academische studies. Het is belangrijk om naast het actieve bedrijfsleven in Noord-Nederland een complete leerlijn te hebben en elkaar te betrekken in de ontwikkeling daarvan.
 
Stimulerende voorbeelden in de praktijk
Dat er in het Noorden al heel veel op dit terrein gebeurt en dat de AgroAgenda daarin een stimulerende bijdrage kan leveren, bleek uit de vele voorbeelden van ondernemers die gedurende de middag werden gepresenteerd. Zo informeerden Hans Hoekman en Peter Bruinenberg de deelnemers over het landbouwinnovatieprogramma in de Veenkolonieën en de ontwikkeling van nieuwe zetmeeltoepassingen bij Avebe. Tjarda Everarts van HLB had in Wijster een bijdrage over de mogelijkheden om plantinhoudstoffen te benutten bij voedseltoepassingen. Ook Anne Jan Zwart van Ecostyle reflecteerde op de kansrijke perspectieven voor de agrifood en biobased-sector.
 
Greenlincs zorgt voor verbanden
In alle gesprekken kwam naar voren hoe belangrijk het is om de ontmoeting tussen ondernemers en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden te organiseren. Gebruik maken van elkaars expertise, begrip hebben voor variërende belangen en de gemeenschappelijke behoefte aan een sterke economische basis worden nu nog onvoldoende benut. De nieuwe clusterorganisatie Greenlincs wil daar voor zorgen en nam daarom het initiatief voor deze bijeenkomst. Eisse Luitjens van Greenlincs daarover: “De AgroAgenda moet ondernemers nieuwe contacten opleveren. Dat vraagt natuurlijk om een investering in tijd: samen inzetten op kennisontwikkeling en gezamenlijke profilering.”
 

Delen via

Vergelijkbare berichten