Noordenwind kiest voor Leeuwarden

Het is onze ambitie om ook in de komende tientallen jaren projecten in Fryslân mogelijk te maken door collectief te investeren en profiteren van windenergie. De wind is van ons allemaal”. De 2 medewerkers van Noordenwind,  alsmede een aantal ingehuurde medewerkers ten behoeve van diverse projecten krijgen een moderne kantoorruimte. Ook Platform Duurzaam Fryslân, de organisatie voor opschaling, sanering en participatie rondom windprojecten, verhuist mee naar de nieuwe locatie.

Voorzitter Jo Bosma “bijna iedereen is voorstander van het opwekken van duurzame energie. Waar het nu op aan komt is dat voornemen om te zetten in daden. In de windrijke provincie Fryslân is door het gebruik maken van windenergie het mogelijk echt een forse stap vooruit te zetten. Platform Duurzaam Fryslân is daar klaar voor. Wel vinden wij als Platform Duurzaam Fryslân dat samen met de bewoners en huidige windturbine-eigenaren  in een gebied moet worden gekeken naar de inpassing van nieuwe initiatieven. Dat kan alleen door draagvlak in het gebied, fan en foar Fryslân. Dat is goed voor de lokale economie en de leefbaarheid in dorpen en steden”.

De openingshandeling van de gehuurde kantoorruimte in Tesselstate in Leeuwarden werd gedaan door gedeputeerde Hans Konst. Tijdens de opening bood het bestuur van PDF hem een tweetal rapporten aan, betreffende participatie en stand van zaken Duurzame Energie in Fryslân. 

Delen via

Vergelijkbare berichten