Noorderlingen ’s morgens minst stug

. De uitkomsten zijn voor GoedeMorgen! van Campina aanleiding om ‘de Nationale Goedemorgenindex’ te introduceren als nationale positiviteitsmeter. Uit een eerste landelijke meting blijkt vandaag dat het noorden ’s morgens de meest positieve regio is, 59 procent groet elkaar. Nationaal is dit percentage met 49 procent bedroevender. Dé aanleiding om mensen te stimuleren elkaar weer vaker goedemorgen te wensen.

Vaker groeten heeft grote gevolgen
We groeten elkaar dus minder, maar vinden dat we het wel vaker moeten doen. Sterker nog; bijna alle ondervraagde noorderlingen (meer dan 90 procent) zijn ervan overtuigd, dat ‘elkaar welgemeend een goedemorgen wensen’ echt positief en aanstekelijk werkt. In Noord-Nederland gelooft 65 procent dat men de dag positiever start, en de helft van alle noorderlingen is zelfs van mening dat we ons minder aan elkaar zullen irriteren. Enkele reacties: “De algemene vriendelijkheid zal hierdoor toenemen, ook kom je op deze manier sneller in contact met nog onbekende buurtgenoten”, “de vuilnisman groeten betekent dat je zijn werk respecteert en hem als mens waardeert” en “je krijgt er zelf een positief gevoel van”.

Minder beleefdheid meer wantrouwen
Het uitslijten van de goedemorgenwens wijt men in het noorden van Nederland aan minder beleefdheid, zo stelt 68 procent van de ondervraagden. Hierin verschilt het noorden significant van Zuid-Nederland. Daar is 72 procent namelijk van mening dat voornamelijk onze dagelijkse drukte de veroorzaker is van het uitblijven van de ochtendgroet. Slechts 1 op de 4 noorderlingen gelooft dat ‘wantrouwen’ of ‘groeiende angst voor vreemden’ de veroorzakers zijn van minder ‘goedemorgen’. Hierin verschillen de noorderlingen significant van het zuiden van Nederland. Daar schrijft bijna 40 procent het uitblijven van de ochtendgroet toe aan ‘wantrouwen’ of ‘groeiende angst’ voor vreemden. Aan ons ochtendhumeur kan de terugloop van het goedemorgen wensen ook niet liggen. Slechts 2 procent van de noorderlingen zegt hier last van te hebben.

Momenteel bewaren we een spontane goedemorgenwens vooral voor mensen dicht om ons heen, zoals familie, vrienden en collega’s. Vreemden op straat groeten we het minst vaak (24 procent).
Toch zou het overgrote deel van Nederland vaker spontaan willen groeten. Ook hierin is het noorden van Nederland oververtegenwoordigd met 76 procent. In het oosten van het land zegt slechts 53 procent meer te willen groeten.

Noorderlingen ’s morgens meest positief
Voldoende reden voor GoedeMorgen! drinkontbijt van Campina om: “de Nationale Goedemorgenindex” te introduceren. De Goedemorgenindex maakt duidelijk hoeveel procent van Nederland elkaar groet in de ochtend.
Uit de eerste landelijke meting blijkt vandaag dat 51 procent van Nederland ’s ochtends niet groet. Het noorden van Nederland ligt echter ruim boven het landelijk gemiddelde met een Goedemorgenindex van 57 procent. Daarmee zijn de noorderlingen het minst stug van Nederland. In het zuiden van Nederland wordt het minst vaak gegroet. Daar is men over het algemeen afwachtender. Dorpelingen blijken twee keer zo attent als stedelingen. In grote steden groet slechts 1 op de 3 elkaar. “Op drukke plaatsen groeten mensen minder”, blijkt uit een groot aantal reacties.

“Onder andere met de Nationale Goedemorgenindex hopen wij een aanleiding te geven om elkaar weer vaker goedemorgen te wensen”, zo stelt Anita Peerdeman van FrieslandCampina Benelux. “Als we onszelf bewust zijn dat onze morgen daadwerkelijk positiever start met dit kleine vriendelijke gebaar, dan is het toch zonde het niet meer te doen? We zullen het dus niet bij één meting laten, aldus Peerdeman. “GoedeMorgen! heeft als merk de missie om iedereen een positieve start van de dag te bezorgen. Dus vele leuke initiatieven zullen volgen om onze nationale start van de dag zo positief mogelijk te maken.” 

Delen via

Vergelijkbare berichten