Nyenrode wil perspectief in verkiezingsdebat voegen

Bij het stimuleren van individuele ondernemers wordt gedacht aan initiatieven van mannen als Bill Gates en de oprichters van Tom tom. Zij kwamen met lucratieve, vraaggerichte ideeën. Het innovatieplatform is hier helaas niet op gericht. Het wil Nederland tot de internationale top vijf in hoger onderwijs, onderzoek en innovatie laten behoren. Maar dit leidt nooit tot een stimulans van de creativiteit van de ondernemer. Een omissie, aldus Nyenrode.  

Nyenrode vraagt in het debat ook aandacht voor verdergaande samenwerking in het wetenschappelijk onderwijs. De commissie ‘Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel’ suggereerde in het in april uitgekomen rapport ‘differentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs’ ondermeer dat kennisinstellingen het wetenschappelijk aanbod en daarmee de kenniseconomie kunnen versterken door meer samen te  werken. Ook Nyenrode ziet dit als raadzaam om de kenniseconomie te handhaven.

Daarnaast vindt Nyenrode uit de verkiezingsdebatten die tot nu toe zijn gevoerd nog geen visionair leiderschap spreken. In landen waarin wij qua ideologie en welvaartsniveau dichtbij staan, lijken politici beter in staat aan te geven waar zij over vijf jaar willen staan. Ook Nederlandse politici zouden de samenleving meer perspectief moeten bieden.  

Ook zou het beperken van overheidssubsidie in het wetenschappelijk onderwijs en -onderzoek in Nederland in het debat niet mogen ontbreken. De inventiviteit, het wetenschappelijk niveau en de concurrentiepositie van Nederlandse universiteiten zal verder toenemen als zij zich zelf zouden moeten bedruipen. Hier zijn een aantal sprekende internationale voorbeelden van te benoemen.

In het debat dat vanavond wordt gehouden wisselen de lijsttrekkers van bijna alle partijen van gedachten over de toekomst van de Nederlandse economie. Het debat is georganiseerd door  RTL, Business Nieuws Radio, Het Financieele Dagblad en Elsevier.

Delen via

Vergelijkbare berichten