Officiële aftrap voor een schone stadsgracht Stavoren

Baggeren

Met het baggeren van de grachten gaat een grote wens van Stavers Belang in vervulling. Boten met een diepte tot 1.90 meter kunnen straks weer door de gracht varen. Vanaf de kom bij de oude sluis richting de nieuwe sluis is de stadsgracht verontreinigd. Dus maken we gelijktijdig ook de waterbodem schoon. Wethouder Stoker: “Wy sille djipper baggerje as gewoanwei. Wy hawwe dêrom ek omtinken foar de argeology. Soene wy wat fine, dan litte wy dat fansels oan elkenien witte”.

Samenwerking

Tijdens de startbijeenkomst haalden wethouder Durk Stoker en gedeputeerde Schrier de eerste bagger uit de bodem. Gedeputeerde Michiel Schrier vertelde trots te zijn op de samenwerking tussen de gemeente, provincie en het Wetterskip. In totaal verwijderen we ruim 25.000 m3 bagger. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk voert de werkzaamheden uit. Het baggeren is in maart 2016 klaar.

Beheer en onderhoud

Wanneer de vaarwegen in de gemeente Súdwest-Fryslân op diepte zijn, draagt de gemeente het beheer en onderhoud over aan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Gemeente Súdwest-Fryslân, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân betalen gezamenlijk € 1,2 miljoen voor het baggerwerk in de gemeente.

Delen via

Vergelijkbare berichten