Omrin goede resultaten bij nascheiden van kunststof verpakkingsafval

In de gemeenten die het huishoudelijk restafval door Omrin laten verwerken zijn inwoners niet verantwoordelijk voor het scheiden van kunststof verpakkingen, het zogeheten bronscheiden. Voor deze gemeenten wordt het kunststof door Omrin met behulp van moderne technieken nagescheiden. Uit recent door Nedvang vrijgegeven cijfers over 2011 blijkt nascheiding goed te presteren.

Voor de bij Omrin aangesloten gemeenten pakt nascheiding positief uit, zo blijkt uit een analyse1 van de cijfers. Als deze gemeenten voor bronscheiding zouden hebben gekozen, dan was gemiddeld 16,0 kilogram per huishouden gescheiden. Met de nascheidingstechniek werd in 2011 dus circa 23% meer kunststof nagescheiden. Ook het kwaliteitsniveau van het materiaal voldoet aan de criteria; 80,5% van het door Omrin nagescheiden kunststof wordt hergebruikt (bij bronscheiding 76%).

Omrin heeft haar nascheidingsinstallatie uitgebreid met een foliescheider die op 4 oktober aanstaande officieel in gebruik wordt genomen. Met deze uitbreiding wordt de hoeveelheid kunststof verder opgevoerd: op basis van de huidige resultaten wordt over 2012 een productie verwacht van 10.000.000 kilo, meer dan 30 kilogram per huishouden. Met de nieuwe foliescheider worden zachte kunststoffen uit het huishoudelijk afval gehaald die voldoen aan de DKR-specificaties (een Duitse norm voor de zuiverheid van de kunststoffen en de maximaal toegestane verontreiniging).

Delen via

Vergelijkbare berichten