Ontdekkingstocht naar de mogelijkheden van virtual reality in zorg en onderwijs

Je BHV-accreditatie halen door middel van virtual reality: het is slechts één van de mogelijkheden van digitale simulaties in de zorg en het onderwijs. “De vraag naar virtual reality en simulation learning neemt toe en heeft veel potentieel”, aldus Gijs Terlouw, die vanaf 1 september aangesteld is als associate lector Health Innovation and Simulation Learning bij NHL Stenden.

In een digitale, maar waarheidsgetrouwe omgeving oefenen hoe je een verband aan moet leggen, hoe je een gesprek voert met een patiënt of om studenten een realistisch beeld te geven van hun toekomstige beroep: de mogelijkheden van simulatie leren lijken onbeperkt.

“Het biedt kansen om op een andere manier bezig te zijn met leren en opleiden in de zorg en het onderwijs. Tegelijkertijd heb je daarbij ook mkb-bedrijven nodig om dingen te ontwikkelen.”, valt Reinier Hakvoort bij.

Hakvoort is – naast ondernemer – projectleider van Konnect en probeert in de gemeente Smallingerland partijen in de zorg, onderwijs en het mkb bij elkaar te brengen om samen de mogelijkheden van virtual en augmented reality – zogenaamde XR (extended reality) – te ontdekken. “Het is een expeditie. We gaan samen op reis en iedereen brengt wat in. Het is niet alleen onderzoek, maar we gaan er echt mee aan de slag. Zo kijken we specifiek naar het toepassen van digitale innovaties in de zorg en het onderwijs. Welke vraagstukken spelen er en hoe kun je die gezamenlijk aanpakken”, legt hij uit.

Voordelen

Een toenemende zorgvraag, personeelstekorten, uitval, zorgstudenten die afhaken tijdens de studie: hoe garandeer je goede zorg en onderwijs in de toekomst? “Als Konnect willen we de beide werelden dichter bij elkaar brengen en kijken wat er nodig is om bepaalde zaken op te lossen. Digitale leermiddelen kunnen het leren gemakkelijker en toegankelijker maken en het is bovendien plaats-onafhankelijk.”

BHV

Eén van de experimenten waar project Konnect mee aan de slag gaat is gericht op de Bedrijfshulpverlening, kortweg BHV. “BHV scholing is repeterend. Wij willen kijken hoe je dat op een andere manier kunt doen, zodat je op je eigen moment je BHV accreditatie kunt halen in plaats van door centrale scholing. Hiermee wordt ingespeeld op de behoeftes van een specifieke groep medewerkers. Half november zal er een sessie komen tussen de verschillende partijen. We gaan samen kijken welke problemen er bij het leren zijn en hoe die met simulatie leren kunnen worden opgelost.”

Een goed voorbeeld van succesvol simulatieonderwijs is het Maritiem Instituut Willem Barentz op Terschelling, vindt lector Terlouw. “Daar maken ze al jaren gebruik van simulatie om studenten stuurmans-ervaring op te laten doen en realistische situaties na te bootsen. We willen kijken of we dit ook vaker in zorg- en welzijnsopleidingen kunnen toepassen.”

Bij het maritiem centrum bestaat tien procent van de stagetijd uit simulatie leren. “Dat kunnen we ook in de zorg en het onderwijs toepassen. De student, maar ook de herintreder voor een BIG-registratie zouden korting op de praktijkuren kunnen krijgen via simulatie.”

Samenwerking

Het sleutelwoord om van simulatie leren een succes te maken is samenwerking, aldus Terlouw. “We hebben heel veel digitale kennis en technologisch potentieel in Noord-Nederland. Daar moet je gebruik van maken. Maar dan moeten we wel goed samenwerken.”

Vergelijkbare berichten