Oprichting Bildts Ondernemersfonds een feit en Waadhoeke proof

Koopstroomonderzoek

Een aantal ondernemers  is in samenwerking met Gemeente het Bildt al geruime tijd bezig om de activiteiten en dorpspromotie van St.- Annaparochie in kaart te brengen en te stroomlijnen. Het door hen in 2015 geïnitieerde Koopstroom onderzoek was hiervoor de aanleiding. Hierin zijn de kansen en uitdagingen die St.- Annaparochie voor de boeg heeft beschreven. Op het door de ondernemersvereniging en gemeente het Bildt omarmde 13 puntenplan is beleid gemaakt en al deels ten uitvoer gebracht. Het stichten van een Ondernemersfonds was één van de speerpunten. Dit is nu formeel een feit.

Regiofunctie

Nu de bestuurlijke regio groter gaat worden gaan er veel zaken veranderen. Per 1 januari is Gemeente Waadhoeke een feit. Het is juist dan nodig om het begrip  ”het Bildt ” zichtbaarheid te blijven geven en in de toekomst te blijven profiteren van haar unieke status en uitstraling. St.- Annaparochie vervult een regiofunctie voor de  levering en afname van consumptiegoederen, diensten, zorg, onderwijs en wonen en werken. De stichting wil dat deze regiofunctie behouden blijft en verder wordt ontwikkeld. Hiervoor is geld, initiatieven en durf nodig.

Reclameheffing

Op 10 oktober zijn alle ondernemers uitgenodigd  voor een presentatie over het nieuw te stichten ondernemersfonds in MFC Ons Huis. Ook vele raadsleden waren aanwezig op deze bijeenkomst. Het plan om door middel van een reclamebelasting gelden te innen werd door de aanwezigen positief ontvangen. Op de laatste Raadsvergadering van gemeente het Bildt is besloten de gelden die nog in het bezit zijn in de Stichting Bildts Starters Fonds, ten goede te laten komen aan het Bildts Ondernemersfonds. Hiermee is unaniem ingestemd. Door dit besluit zal nog drie jaar lang ieder jaar Door dit besluit zal nog drie jaar lang ieder jaar € 10.000,- vloeien naar het nieuwe ondernemersfonds. Daarmee blijven de gelden bestemd en beschikbaar voor de commerciële en promotionele ontwikkeling van St.- Annaparochie.  Door het instellen van een reclameheffing (de heffing geldt voor alle bedrijven en instellingen die een product of dienst verlenen en waarvoor reclame wordt gemaakt en zich in de bebouwde kom of op het bedrijventerrein bevind) wordt de stichtingskas gevuld. Het is aan de stichting om de gelden op een bewuste en overwogen wijze terug te laten vloeien naar de partijen die een verzoek tot een bijdrage doen en voldoen aan de doelstellingen die de BOF heeft uitgevaardigd.

Waadhoeke proof!

“Het Bildts Ondernemersfonds  geniet hetzelfde model dan het Ondernemersfonds dat in Franeker wordt gehanteerd aldus projectleider Klaas Koopmans uit Dronryp. “Stichting Ster van de Elfsteden in Franeker is al geruime tijd operationeel. Gemeente Franekeradeel int voor hen de reclamebelasting en de Stichting vervult daar de zelfde rol als het Bildts Ondernemersfonds  in St.- Annaparochie. Door de komende samenvoeging van de drie gemeentes tot Waadhoeke zijn de stichtingen vergelijkbaar in opzet en werkzaamheden en zal de implementatie van de heffingswerkzaamheden door de gemeente geen verrassingen opleveren. Het stramien is bekend”.  “Alleen het heffingsgebied en (belasting) tarief is verschillend ten opzichte van de Franeker situatie. De ondernemers in het heffingsgebied van St.- Annaparochie zullen per jaar € 200,- bijdragen. De hoogte van het heffingsbedrag is gelukkig geen issue gebleken!”

Klaar voor de toekomst

In het komende halfjaar zal verder handen en voeten aan het Bildts Ondernemersfonds worden gegeven. Het oprichtingsbestuur is hiervoor verantwoordelijk. Op termijn zullen de kwartiermakers worden vervangen door nieuwe deels onafhankelijke bestuurders. Hierover zal te zijner tijd uitvoerig worden gecommuniceerd. Voor eerst zal een website worden ontwikkeld die als platform voor informatie en aanvragen voor financiële bijdragen zal dienen.

Delen via

Vergelijkbare berichten