Oprichting Expertgroep Waterontharders onder de vlag van Water Alliance

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Water Alliance op 29 mei 2024 is besloten tot de oprichting van een nieuwe expertgroep Waterontharders. De Expertgroep heeft als doel het verbeteren van het imago en de kwaliteit van (installatie van) waterontharders. Zij wil kennis en ervaring uitwisselen en bundelen, innovatie stimuleren en de kwaliteit en effectiviteit van waterontharders verbeteren.

Lidmaatschap en Samenwerking

De Expertgroep staat open voor alle merkeigenaren en fabrikanten van waterontharders die kunnen aantonen dat hun apparaten voldoen aan de definitie van een waterontharder: ‘een product dat in staat is meetbaar water te ontharden met de mogelijkheid de hardheid te reduceren naar nul dH, een (zelfregenererende) ionen(uit)wisselaar, zonder de zuurgraad (pH-waarde) of geleidbaarheid van het water te beïnvloeden’.

Organisaties die zich willen aansluiten, dienen te voldoen aan kwaliteitscriteria en de doelstellingen van de Expertgroep te onderschrijven.

Water Alliance

Water Alliance is een toonaangevende netwerk- en brancheorganisatie in de water- en milieutechnologiesector en speelt een cruciale rol in het bevorderen van samenwerking en innovatie binnen de industrie. Met de oprichting van de Expertgroep Waterontharders zetten we een belangrijke stap in het verder versterken van de watertechnologiesector in Nederland.

Toekomstige Activiteiten

De Expertgroep zal regelmatig bijeenkomen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken, gezamenlijke onderzoeksprojecten te initiëren en best practices te delen. Daarnaast zullen er workshops, seminars en andere educatieve evenementen worden georganiseerd om zowel leden als het brede publiek te informeren over de nieuwste trends en technologieën in waterontharding.

Voor meer informatie over de Expertgroep Waterontharders en hoe een bedrijf lid kan worden, kan contact worden opgenomen met Water Alliance.

Delen via

Vergelijkbare berichten