Organisaties watertechnologie slaan handen ineen op beurs Aqua Nederland

Doel: kennisdelen en netwerken. Doel van de gezamenlijke aanpak is om bezoekers op een praktische manier in korte tijd te informeren over allerlei actuele initiatieven op het gebied van watertechnologie. Ook worden er workshops georganiseerd van Aqua for All waarin onder andere de kansen op nieuwe markten voor het MKB worden belicht, pitches van de nieuwste innovaties van MKBérs zoals BWA en toonaangevend vooruitstrevend Vitens en samenwerking met het MKB.

De initiatiefnemers:

Stichting Aqua for All heeft als doel zoveel mogelijk mensen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot duurzame water- sanitatievoorzieningen. Aqua for All is opgericht door de Nederlandse drinkwatersector en treedt op als matchmaker om fondsen en expertise te mobiliseren". Aqua for All treedt, met financiele middelen vanuit Buitenlandse Zaken, ook op als co-financier voor investeringen in water en sanitatie. www.aquaforall.nl. Het Netherlands Water Partnership (NWP) is een publiek-private netwerkorganisatie die optreedt als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse watersector. Doel is het organiseren van een stevig Nederlands waternetwerk. Al ruim 10 jaar stimuleert NWP samenwerking en afstemming tussen de verschillende partijen in de Nederlandse watersector. Hierdoor kan Nederland een grotere bijdrage leveren aan oplossingen voor de internationale waterproblematiek en versterkt Nederland haar positie op de internationale watermarkt.

Aqua Nederland is de branchevereniging voor de waterbehandelingssector en richt zich op ‘waterzorg’. De vereniging is opgericht in 1990 en heeft circa 75 leden. Aqua Nederland is een platform voor en door de waterbehandelingsbranche, dat zich sterk maakt voor hoogwaardige collectieve belangenbehartiging, informatie uitwisseling en contacten met marktpartijen en gebruikers. Dit alles ter versterking van de concurrentiepositie van haar leden. www.aquanederland.nl.

Water Alliance is samen met Topinstituut Wetsus (centre of excellence for sustainable water technology) en het Centre of Expertise Water Technology (CEW) de drijvende kracht achter de WaterCampus Leeuwarden. Wetenschappers en bedrijven uit alle delen van de wereld doen op de WaterCampus onderzoek naar oplossingen op het gebied van o.a. drinkwaterproductie en afvalwaterzuivering. Vanuit die inspirerende omgeving vormt de Water Alliance samen met publieke en private marktpartijen, overheden en kennisinstellingen slagvaardig netwerk, met een unieke kennispositie op het gebied van duurzame en innovatieve watertechnologie. Doel: ondersteuning bieden bij het vermarkten van ideeën en concepten. www.wateralliance.nl

Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) is hét onafhankelijke kennisnetwerk voor en door leden. De organisatie staat voor het uitwisselen van kennis en ervaring door middel van persoonlijke aandacht en ontmoetingen. De vereniging bestaat uit 4.000 professionals vanuit de gehele breedte van de watersector en biedt daarmee een uitgebreid netwerk over organisatie- en landsgrenzen heen. De bijeenkomsten zijn hoogwaardig, laagdrempelig, interactief, uitdagend en prikkelend

Delen via

Vergelijkbare berichten