Pensioen werknemer levert werkgever geld op

Voorbeeld

Hieronder vindt u een voorbeeld. Hierin hebben we gerekend met een extra pensioenpremie van € 75 per maand. De werknemer betaalt deze premie zelf. De netto premie voor de werknemer is € 40 per maand. De kosten voor de werkgever verminderen met € 25 per maand. Wel moet de werkgever periodiek de premie van de werknemer naar de verzekeraar afstorten.

De loonkosten dalen vanwege een lager loon voor de sociale verzekeringen en de bedrijfstakeigen fondsen. Hierdoor zijn ook de absolute werkgeversbijdragen in deze premies lager. In dit voorbeeld levert het extra pensioen van de werknemer de werkgever een besparing op van ongeveer € 300 per jaar.

 

 

Zonder extra pensioen

Met extra pensioen (€ 75 p/mnd)

Salaris bruto

1.931

1.931

Loon SVW

1.896

1.823

Fiscaal loon

2.029

1.952

Salaris netto

1.460

1.419

Werkgeverslasten

2.609

2.584

Bedragen in €

 

Let op

Het verlagen van het loon voor de sociale verzekeringen heeft consequenties voor uitkeringen die gerelateerd zijn aan het loon voor de sociale verzekeringen, bijvoorbeeld een WW-uitkering!

 

Ype Smid is Senior Administrateur Werkgeversservice van accon■avm adviseurs en accountants

 

Over accon■avm

accon■avm is de grootste zelfstandige advies- en accountantsorganisatie in Nederland. Met zo’n vijftig kantoren verspreid over het land, richt de organisatie zich op het MKB, de agrarische sector, de overheid en de non-profitsector. Ondernemers krijgen ruimte voor ondernemen dankzij: accountancy, agrarisch en MKB bedrijfsadvies, belasting- en subsidieadvies, corporate finance, juridisch advies, ondernemer privé, vastgoed en werkgeversservice.

Delen via

Vergelijkbare berichten