Politici kiezen voor ambachtseconomie

Betekenis dringt door

Meer nog dan voorgaande jaren ligt de focus op de feitelijke onmisbaarheid van ambachtelijke beroepen. Dat dit de realiteit is, dringt ook steeds meer door in de Haagse en landelijke politiek. Demissionair staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt deed daar eerder al een prikkelende uitspraak over: “Nederland zou er zonder ambachtslieden uitzien als een woestijn.” Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma deed er bij de opening van de Week van het Ambacht in 2009 nog een schepje bovenop: “Bij de overheid breekt het besef door dat de ambachtseconomie een factor van betekenis is. Van onze beroepsbevolking is circa 1 miljoen mensen werkzaam in de ambachtseconomie. Al die mensen zijn bepalend voor de kwaliteit van de samenleving.”

 

Noodzakelijke keuze

Die boodschap – het ambacht is onmisbaar – is tegelijkertijd een uitnodiging voor scholieren, jonge en volwassen werkzoekenden en mensen die iets anders willen gaan doen, om te kiezen voor een ambachtelijke toekomst. En dat is een keuze die meer mensen zouden moeten maken; de noodzaak wordt namelijk met het jaar nijpender. Enerzijds door de groeiende vraag naar ambachtelijke producten en diensten, omdat de consument steeds meer kiest voor de toegevoegde waarde van unieke en duurzame producten en diensten. Anderzijds, misschien nóg prangender, door de vergrijzing binnen ambachtelijke sectoren; veel ervaren ambachtslieden gaan binnen afzienbare tijd met pensioen en vaak zijn er geen opvolgers. Zo dreigt naast capaciteit ook veel kennis en ervaring verloren te gaan! Ook de ontgroening baart zorgen; er is minder aanbod van jonge mensen op de arbeidsmarkt.

 

Het tij keren

Het vergrijzings- en ontgroeningsrisico wordt onderkend bij de branches, de betrokken belangenorganisaties, kenniscentra en ook steeds meer in politieke kringen. Naast de Week van het Ambacht zijn verschillende initiatieven ontstaan om het tij te keren. Zo werkt men langs diverse kanalen aan scholing en verdere professionalisering. Mensen worden aangemoedigd ambachtelijke cursussen en deelopleidingen te volgen en hun ervaring te verzilveren met een ervaringscertificaat. De overheidscampagne: ‘Weet waar je staat met een ervaringscertificaat’, is daar een uiting van.

 

Al deze zaken komen aan bod tijdens de Week van het Ambacht 2010. Tweede Kamerlid Mei Li Vos zal tijdens de kick-off ingaan op de positie van de zzp’er. Want juist binnen de ambachtseconomie zijn veel zzp’ers actief en liggen goede kansen om ‘voor jezelf’ te beginnen. De ambachtseconomie biedt kansen voor iedereen.

De Week van het Ambacht is een initiatief van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en UWV WERKbedrijf met Servicepunt Ambachten. De events worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de gemeenten Joure, Groningen, Hengelo, Heerhugowaard, Nieuwegein en Dordrecht.

 

Met 225.000 bedrijven, met samen circa 1.000.000 vakmensen, is de ambachtseconomie goed voor meer dan 133 miljard euro omzet.

Delen via

Vergelijkbare berichten