Prinses Margriet opent nieuw bezoekerscentrum Woudagemaal te Lemmer

Na de opening van het centrum zingt Syb van der Ploeg samen met het Lemster shantykoor een speciaal voor de opening geschreven lied over het Woudagemaal. Hierna zet de prinses het Woudagemaal daadwerkelijk in werking. Het programma eindigt met een spectaculair optreden van het Lemster Mannenkoor, bestaande uit tenminste 100 man, in het Woudagemaal.

Kathedraal van Stoom
Het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer, dat in 1920 door koningin Wilhelmina is geopend, is het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog werkt. Nog steeds wordt het 91 jaar oude gemaal bij hoge waterstanden aangezet om de moderne gemalen en spuisluizen bij te staan tijdens het lozen van overtollig water uit de Friese boezemwateren. De 'Kathedraal van Stoom' pompt dan maar liefst vier miljoen liter water per minuut vanuit de Friese boezem naar het IJsselmeer.

Grote rol in Friese waterhuishouding
Het op peil houden van het water in de Friese sloten, vaarten en kanalen (Friese boezemwateren) is één van de taken van Wetterskip Frysl(aa)n. Soms moet er water in, soms moet er water uit. Daarom is een uitgekiend systeem van sluizen, gemalen, stuwen en dijken ontwikkeld. Het Woudagemaal heeft binnen dit netwerk een hele belangrijke functie. Het gemaal, dat staat voor de nooit aflatende strijd van de Nederlanders tegen het water, wordt door een vaste technische ploeg bediend en onderhouden. Mede door deze onderscheidende kenmerken staat het Woudagemaal, dat ook wel een 'Meesterwerk van waterbouwtechniek' wordt genoemd, sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

25.000 bezoekers per jaar
Het Woudagemaal trekt jaarlijks 10.000 bezoekers. Met het nieuwe bezoekerscentrum beoogt de Stichting ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks 25.000 bezoekers te trekken. De stichting is beheerder van het erfgoed en verzorgt rondleidingen. Elke dag verzorgt een groep vrijwilligers, uit een pool van 80 mensen, vanuit het bezoekerscentrum rondleidingen door het stoomgemaal. Het bezoekerscentrum is vanaf 5 oktober toegankelijk voor publiek.

Delen via

Vergelijkbare berichten