Private banking voor professionals met potentieel

Een fors startkapitaal? Voor young professionals met potentieel is dat niet meer nodig. Al met beperkte bedragen kunnen zij terecht bij het in Heerenveen gevestigde Delen Private Bank voor vermogensbeheer en financiële planning.

Als je vroeg begint met vermogensopbouw, kan het hard gaan. En dan hoeft het nog helemaal niet om hoge bedragen te gaan, aldus Douwe van der Glas van de Heerenveense vestiging van Delen Private Bank. ‘Stel dat je elke maand 500 euro inlegt en wij beleggen dat voor je, dan kun je na twintig of dertig jaar zo een paar ton bij elkaar hebben. Voor je pensioen bijvoorbeeld, daarvoor zul je toch steeds meer zelf moeten zorgen.’

Periodiek beleggen met kleine bedragen kan bij Delen. Dat is een primeur in de wereld van private banks, die doorgaans startkapitalen eisen van minimaal enkele tonnen. Delen mikt hierbij op young professionals tussen ongeveer 25 en 40 jaar met het perspectief op een groeiend vermogen, vertelt collega Jan van Groesen. Met zijn 22 jaar heeft hij een goed gevoel voor de behoeften van deze doelgroep. ‘Ik beleg mijn eigen geld zelf, omdat ik werk in de financiële wereld en erg geïnteresseerd ben in de beurs. Voor de meeste andere young professionals is het logischer om dat uit handen te geven aan experts.’

Contact op cruciale momenten

Ga je bij Delen beleggen, dan wordt altijd eerst bekeken welke aanpak het beste past bij jouw specifieke situatie, aldus Van Groesen. ‘We hebben zeven risicoprofielen opgesteld waarbij zeven beleggingsfondsen passen, op basis van zaken als risicobereidheid en beleggingshorizon.’ Is de keuze gemaakt, dan gaat elke maand een bedrag naar een breed gespreide beleggingsportefeuille met diverse indextrackers, actief beheerde beleggingsfondsen en individuele obligaties.

De dienstverlening van Delen Private Bank is heel wat breder dan alleen beleggen, en dat is onderscheidend ten opzichte van bijvoorbeeld de grootbanken. De Delen Family Services-app brengt alle vermogensbestanddelen in kaart, ook als zij bij andere partijen zijn ondergebracht. Zo heb je overzicht over je volledige vermogensopbouw. Op cruciale momenten kun je aankloppen bij de experts van Delen. Ook young professionals hebben daar soms behoefte aan, merkt Douwe van der Glas. ‘De nieuwe generatie vindt onze app erg inzichtelijk, maar wil op belangrijke momenten toch met iemand in gesprek. Bijvoorbeeld als zij gaan samenwonen kunnen wij meedenken over een samenlevingscontract en een testament, bij de aankoop van een nieuwe woning over de financiering. Sparren kan ook handig zijn bij bijvoorbeeld een schenking of erfenis, of als je een bedrijf wilt starten.’ Een expert spreken is bij de meeste andere banken niet meer vanzelfsprekend, constateert Van der Glas.

Liever concrete informatie

Simpel gezegd zijn er drie groepen young professionals met potentie die bij Delen Private Bank terecht kunnen met een klein startkapitaal en een periodieke inleg in een eigen beleggingsportefeuille. Dat zijn twintigers en dertigers die aan het begin van een veelbelovende carrière staan, vervolgens de groep die een flinke schenking of erfenis heeft gekregen én jonge ondernemers. Die laatste categorie zal er soms voor kiezen een flink deel van het vermogen in de eigen onderneming te investeren, maar vermogensopbouw is vaak ook al in beeld. ‘Jonge ondernemers zijn een belangrijke doelgroep voor ons’, aldus Van der Glas. ‘Mensen beginnen steeds vroeger met ondernemen en we merken dat ze ook steeds jonger hun bedrijf weer verkopen. Vroeger kwam dat als je 55-plus was, nu gaat een bedrijf soms vijf à tien jaar na oprichting al van de hand. Dat is het moment om te gaan nadenken over vermogensopbouw.’

Hoe je deze jonge groep benadert, weet young professionals Jan van Groesen als de beste. Bijvoorbeeld via social media, maar dan net even anders dan de traditionele doelgroep. ‘Bijvoorbeeld onze Instagram- en LinkedIn-accounts brachten veel kunst en cultuur. Daarmee lag de focus tot voor kort niet echt op een jonger publiek. Het merendeel van de young professionals krijgt liever concrete informatie dan een plaatje van een schilderij.’

Delen met Jan

Van Groesen gaat daarvoor zorgen. In ‘Delen met Jan’, een reeks informatieve filmpjes die op verschillende social media zullen worden gepost, behandelt hij telkens in één minuut een relevant onderwerp over beleggen en vermogensbeheer. Bijvoorbeeld op welke manieren je kunt beleggen en waarom het verstandig is om daar vroeg mee te beginnen.

En hoe slim het is om dan stevig in aandelen te stappen, haakt collega Van der Glas daarop in. Ook als je vermogen opbouwt voor het pensioen. ‘Veel mensen denken dat als het gaat om pensioen je heel voorzichtig moet beleggen. Maar als je jong begint, kan je je meer risico veroorloven. Met zo’n lange beleggingshorizon moet je in principe juist in aandelen beleggen.’ Met een wereldwijd gespreide portefeuille beleg je – via het beleggingsfonds – bij Delen in zo’n 5,5 duizend ondernemingen. Stel dat een aantal bedrijven omvalt, dan nog is het risico bij zulke aantallen te verwaarlozen. Aandelen zijn wel beweeglijker met tussentijdse pieken en dalen, aldus de private banker. ‘Maar houd je je portefeuille twintig of dertig jaar aan, dan zou je een mooi vermogen op moeten kunnen bouwen

Vergelijkbare berichten