Prolock oeverbescherming hergebruikt bij Waterfront Oudega

Bij een gezamenlijk initiatief van het dorp Oudega, de gemeente Smallingerland, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân wordt de haven in Oudega uitgebreid én opgeknapt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV uit Scharnegoutum.

De haven heeft een nieuwe indeling gekeken en hierdoor is een gedeelte van de aanwezige Prolock Omega damwand hergebruikt op een nieuwe locatie.

De inmiddels 10 jaar oude damwand is eenvoudig uit de bodem getrokken om even verderop weer teruggeplaatst te worden.

Vergelijkbare berichten